r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Tilskudd til fartøy i 2015

M/S Riskafjord II er Norges eldste lokalruteskip og et av fartøyene i Rogaland som mottar tilskudd i år. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren har fordelt drøyt 60 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av verneverdige fartøy over hele landet.

I tillegg har Riksantikvaren fordelt ytterligere 4,5 millioner kroner fra verdensarv-posten til jernbanefergene D/F «Ammonia» og M/F «Storegut» på Tinnsjøen. Disse fartøyene er del av verdensarvnominasjonen for industriarven på Rjukan-Notodden.

- I mai skal jeg til Rjukan for å frede Vemork. Serien om tungtvannet har fått folk til å sitte klistret til skjermen i vinter, derfor er det spesielt gledelig å kunne støtte den innsatsen som gjøres for å ta vare på Ammonia og Storegut, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det finnes i dag omlag 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet opprettholdes av en omfattende frivillig innsats, innen restaurering, vedlikehold og drift av fartøyene. Midlene som fordeles over statsbudsjettet gir et viktig tilskudd til fartøyvernet. Disse midlene er likevel bare et supplement til innsatsen fra flere tusen frivillige, som fartøyvernet er helt avhengig av.

- De historiske fartøyene er en viktig del av vår maritime kulturarv og historien om Norge. Det er også viktig at flere av våre historiske fartøy er i drift, slik at flest mulig kan oppleve fartøyene i sitt rette miljø, sier riksantikvar Jørn Holme.  

For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og lokalt engasjement, og legger vekt på å få en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

For 2014 har det kommet inn søknader på nærmere 192 millioner. Riksantikvarens budsjett dekker kun 33 % av den totale søknadsmassen.

Fylkesvis fordeling av tilskuddene:

Objekt  Tilskuddsbeølp 
Oslo  
Børøysund 720 000
Hamen 200 000
Sjøbad II 1 000 000
Styrbjørn 170 000
Sum Oslo 2 090 000
   
Akershus  
Randsfjordferja  900 000
Sum Akershus 900 000
   
Østfold  
Engebret Soot 103 250
Fix 200 000
Forlandet 100 000
Fredrikshald I 759 642
Hvaler 700 000
Turisten 150 000
Sum Østfold 2 012 892
   
Buskerud  
Danseuse 100 000
Sum Buskerud 100 000
   
Vestfold  
Kysten 200 000
Southern Actor 187 850
Sum Vestfold 387 850
   
Oppland  
Skibladner 1 690 000
Brandbu 2 500 000
Sum Oppland 4 190 000
   
Aust-Agder  
Boy Leslie 500 000
Sum Aust-Agder  500 000
   
Vest-Agder  
Bjoren 150 000
Parat 200 000
Sum Vest-Agder 350 000
   
Rogaland  
SAVOS * 950 000
Andholmen 150 000
Ekar 400 000
Fremad II 1 500 000
Jøsenfjord 2 928 662
Riskafjord II 2 498 580
Rogaland 1 043 000
Sandnes 3 114 420
Sum Rogaland 12 584 662
   
Hordaland  
SAVOS * 840 000
Bergseth 200 000
Bjørn 100 000
Folgefonn 700 000
Gamle Bjørnefjord 70 000
Granvin 2 500 000
Markol V 150 000
Midthordland 600 000
Skånevik 1 525 000
Sjøgutt ex. Terje 167 875
Vestgar  358 000
Vikingen 100 000
Sum Hordaland 7 310 875
   
Sogn og Fjordane  
Arnafjord 1 500 000
Atløy 1 000 000
Bremanger kommune SAVOS 70 000
Haugefisk 100 000
Stangfjord 1 800 000
Stavenes 1 788 000
Sum Sogn og Fjordane 6 258 000
   
Møre og Romsdal  
Bilfergen 40 000
Eitrheim 65 000
Hindholmen 50 000
Mykle  
Tafjord 45 000
Sum Møre og Romsdal 200 000
   
Sør-Trøndelag  
Kaptein Dyre 300 000
Gamle Stokksundferja 805 433
Hansteen 1 000 000
Sørhavn 22 800
Tampen I 710 000
Vita I 110 000
Vågsfjell 700 000
Sum Sør-Trøndelag 3 348 233
   
Nord-Trøndelag  
SAVOS * 500 000
Hauka 300 000
Pauline 50 000
Straumingen 80 000
Torgunn Kathrine 676 057
Sum Nord-Trøndelag 1 606 057
   
Nordland  
Anne Bro 453 852
Gamle Helgeland 354 000
Gamle Lofotferga 260 000
Gamle Salten 750 000
Gamle Skogøy 50 000
Glimt II 400 000
Havblikk 2 994 625
Hermes II 1 510 500
Sum Nordland 6 772 977
   
Troms  
Alia 88 900
Flid 1 58 100
Folkvang 49 100
Grytøy 2 174 423
Straumnes 72 370
Sum Troms 2 442 893
   
Finnmark  
Einar 2 1 885 868
Gamle Mårøy 2 000 000
Sum Finnmark 3 885 868
   
Telemark   
Ammonia 2 955 000
Gamle Kragerø 305 000
Storegut  714 000
FDV Rjukanbanen 2 050 000
Sum Telemark  6 024 000
   

* SAVOS (Samarbeidsrådet for Vestlandet og Sørlandet) er et regionalt samarbeid mellom fylkene på Sør- og Vestlandet. Et av tiltakene er en avtale med Riksantikvaren om 50 % refusjon av tilskudd disse fylkene gir av egne midler til fartøyvern.