r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdensarven på Rjukan og Notodden

Vindmur ved Rjukanbanen, Miland. Gaustatoppen. Foto: Per Berntsen©Riksantikvaren

Skriv

5. juli 2015 vedtok Verdensarvkomiteen å innskrive Rjukan-Notodden industriarv på UNESCOs verdensarvliste.

Se video fra Rjukan-Notodden industriarv:

Rjukan og Notodden var åsted for Norsk Hydros pionervirksomhet i norsk og internasjonal sammenheng innen utvikling av den elektrokjemiske industrien. Som verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, og der kunstgjødsel ble produsert for en voksende befolkning i verden.

Det er et stort område med viktig industrihistorie som nå har kommet gjennom nåløyet og inn på verdensarvlisten. Inkludert buffersonen dekker området nesten fire hundre kvadratkilometer. Det går fra Møsvatn på Hardangervidda ned til Heddalsvatnet, en strekning på over ni mil.

Verdensarvstedet består av fire ulike komponenter: 

  • Kraftproduksjonen. Dammer, tunneler, kraftlinjer og et utvalg kraftstasjoner fra Møsvatn til Notodden, der vannkraft ble omgjort til elektrisk kraft.
  • Fabrikkområdene. Hydroparkene på Rjukan og Notodden, med bygningsmasse og maskiner, som lysbueovnene.
  • Transportåren. Hele løpet for Tinnosbanen og Rjukanbanen, inkludert kaianlegg og to jernbaneferger fram til utskipningspunktet for kunstgjødsel på Notodden.
  • Industrisamfunnet. Flere bydeler på Notodden, og Rjukan Hydro-by – en hel by bygd av Norsk Hydro, med boliger, institusjoner, næringsbygg, veier og parker.

UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi.

Les mer om innskrivingen i vår pressemelding her