r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bevilgning til Klemenskirken over revidert nasjonalbudsjett

De arkeologiske utgravningene ved Klemenskirken i Trondheim skal fortsette fram til sommeren. I dag besøkte klima- og miljøminister Vidar Helgesen utgravningsfeltet sammen med riksantikvar Jørn Holme, og fikk en oppdatering om arbeidene av utgravningsleder Anna Petersén fra NIKU. Foto: Sissel Ramstad Skoglund, Riksantikvaren

Skriv

Regjeringen vil gi 31 millioner kroner til de arkeologiske undersøkelsene av Klemenskirken i Trondheim og etableringen av et visningsrom og et formidlingsopplegg.

Da arkeologer høsten 2016 fant det som trolig er restene av Klemenskirken til Olav den hellige, var sensasjonen et faktum. Funnet ble gjort i Søndre gate i Trondheim sentrum, og i februar i år startet de arkeologiske undersøkelsene opp igjen. Utgravingen vil pågå fram til sommeren og gjennomføres av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

I tillegg arbeides det med en løsning for formidling av funnene fra Søndre gate, i et besøkssenter i underetasjen på næringsbygget som skal stå på tomten. Ruinene av kirken og andre funn fra den arkeologiske utgravingen skal presenteres der.

Nå bevilger regjeringen midler til det videre arbeidet. For mer informasjon se pressemelding på Klima- og miljødepartementets nettsider.