r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Eikelands verk fredet

Eikelands verk. Foto: Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren

Skriv

Flere bygninger og spor etter det tidligere industrisamfunnet Eikelands verk i Gjerstad kommune i Aust-Agder er fredet av Riksantikvaren.

Mange av bygningene på Eikelands verk har vært fredet helt siden 1923. Med det nye fredningsvedtaket blir industrisamfunnet Eikelands verk som en større helhet fredet. Nå er også den nye forvalterboligen fredet, sammen med murer og murrester etter industrianlegg og bolighus/uthus, trerekker, veier med mer.

På Eikelands verk kan man oppleve historien om et typisk jernverk i Norge på 1700-tallet og fremover, og hvordan det samfunnet som vokste frem rundt jernverket kan ha vært. Det har vært jernverksdrift mange steder i samme område, og denne industrien har vært viktig for Norge.

Da Eikelands verk måtte legges ned som jernverk, overtok annen industri den infrastrukturen som fantes i området. Mange spor etter industrivirksomheten er bevart: Murer etter tekniske anlegg, boliger for funksjonærer og arbeidere, og hager.

Historikk

Eikelands verk fikk sine privilegier som jernverk i 1706, med oppstart året etter. Her var det malm i fjellet, vann i elven og fraktforbindelser som gjorde det mulig å ha et jernverk her. I 1884 ble Eikelands verk lagt ned som jernverk, og etter hvert ble det tresliperi på stedet (1889).

Da tresliperiet ble nedlagt i 1916, ble det bygd et kraftverk i den tidligere tresliperibygningen. I 1951 ble den gamle tresliperibygningen revet og erstattet av den nåværende kraftverksbygningen. Kraftverket er fortsatt i drift. I perioden 1912-27 var det husmorskole i den nye forvalterboligen.

Fredningssaken er utarbeidet av Aust-Agder fylkeskommune.
Det planlegges en markering av fredningen til sommeren.