r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Europeisk kulturarvår 2018

Skriv

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår 2018 for å løfte frem Europas felles kulturarv.

I Norge går Riksarkivet, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Norges kulturvernforbund sammen om arrangementer og markeringer. Det vil komme mer informasjon om våre felles arrangementer på våre nettsider etter hvert.

I tillegg er det mulig for norske organisasjoner å søke EU-midler til kulturarvprosjekter. Felles for slike prosjekter er at de må ta utgangspunkt i et samarbeid med partnere i andre europeiske land. De nasjonale kontaktpunktene for EU-programmene kan kontaktes dersom man ønsker mer informasjon om støtteordningene: Kulturrådet (Kreativt Europa), Forskningsrådet (Horisont 2020), Senter for internasjonalisering av utdanning (Erasmus+) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Erasmus+ Aktiv ungdom).

Les mer om utlysningen av midler til kulturarvsåret på Kulturrådets nettsider