r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Fredet Finnegården på Røros

Finnegården på Røros. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Skriv

Mandag ble tre bygninger på Røros fredet: Finnegården i Bergmannsgata 11, Litjtrøa på Sundet og vognbua i Øragata 9.

Fra før er det stort sett kulturminner knyttet til bergverksdriften som er fredet på Røros. Nå fredes tre bygninger som er nært knyttet til handelshuset J. Engzelius & Søn AS. Handelshuset Engzelius er det eldste handelshuset på Røros, og hadde stor betydning for bergstaden fra omkring midten av 1800-tallet helt inn til vår tid.

- Med disse fredningene favner vi om historien om livet til en familie, og virksomheten i en bedrift som har satt store spor på Røros over en lang tidsperiode, sier riksantikvar Jørn Holme.

Mandag ettermiddag feiret Riksantikvaren fredningen utendørs i gårdsrommet i Finnegården, med servering av gløgg og solskinnskringle til de frammøtte.

Jørn Holme overrekker fredningsdiplomet til eieren av Finnegården. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

«Storingsgård»

Finnegården i Bergmannsgata er en av de største og mest komplette «storingsgårdene» i Bergstaden. Gårdsanlegget har tilnærmet opprinnelig gårdsstruktur med de fleste uthusene bevart. Det lokale begrepet «storing» brukes om overklassen på Røros; både overklassen ved bergverket, og de som skapte sin rikdom først og fremst på handel og annen forretningsvirksomhet.

Engzelius-familien ble en av de mest fremtredende «storing»-familiene på Røros, og deres virksomhet var ikke bare knyttet til handel. Familien var også sterkt inne blant annet i industri, bank og gruvevirksomhet.

Hovedbygningen på Finnegården ble opprinnelig reist på 1700-tallet og hadde flere eiere, før Magnus Engzelius kjøpte eiendommen i 1869. Med sine over 60 rom er Finnegården det største våningshuset på Røros.

Gårdsrommet på Finnegården. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Vognbu og landsted

Nede på Øra, ligger en enetasjes vognbu som tilhørte handelshuset Engzelius. De bygde den trolig om til vognbu for sine kjøretøy, i mellomkrigstida.

Overklassens landsteder omkring Bergstaden hadde en viktig dobbeltfunksjon som setre og rekreasjonssteder, og landstedene representerer en viktig side ved bergstaden Røros. Litjtrøa er ett av tre slike som ligger samlet i et svært godt bevart kulturlandskap på Sundet.