r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar kulturarvprosjekter til lokal og regional utvikling i Europa. 

EØS-midlene er en økonomisk støtteordning fra Norge, Island og Liechtenstein til 15 land i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa. De skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, samt til å styrke samarbeidet mellom Norge og landene som mottar midler. 

Midlene går til fagfelt som kulturarv, miljø, klima, helse og forskning. Riksantikvaren er en strategisk partner for EØS-midlene og har et spesielt ansvar for å informere norsk kulturarvsektor og veilede norske aktører som deltar i kulturarvprosjekter. Dette gjelder særlig for de landene hvor Riksantikvaren er programpartner. I finansieringsperioden 2014-2021 er vi programpartner i følgende land:

EØS-sider

 • Norske og latviske videregående skole-elever i arbeidsklær oppstilt foran synagogen.

  EØS-midlene og kulturarv

  Europas rike kulturarv har ikke bare stor verdi i seg selv, men er også en kilde til økonomisk vekst, utvikling av arbeidsplasser og sosial inklud...
 • Tre håndverkere poserer på et tak

  Hvorfor delta i EØS-samarbeid?

  Gjennom EØS-midlene har norske aktører innen kulturarvsektoren en unik mulighet til å tilegne seg ny kunnskap utenfor norske landegrenser.Norske o...
 • Obrestad fyr

  Hvordan finne en partner?

  Gode partnerskap er en forutsetning for et vellykket samarbeid. Her får du råd om hvordan du bør går fram for å finne en god samarbeidspartner for...
 • Mann lærer bort tradisjonshåndverk til ungdomskoleelev

  Råd for samarbeidet

  For at et samarbeidsprosjekt skal lykkes, er det flere ting en bør passe på i de forskjellige stadiene av samarbeidet.Vær en aktiv forhandlingspar...
 • EØS-prosjekter

  Her vil du, etterhvert som utlysningene stenges, finne oversikt over hvilke kulturarvsprosjekter som får støtte i den inneværende perioden av EØS-...

Siste nytt

Åpen prosjektutlysning i RomaniaSlovakia og Portugal!

Bli med på partnermatching i Polen!

 • Nyhetsbrev

  Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev om internasjonale aktiviteter?

  Meld deg på her!