r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Trekirker med tiltrekningskraft

Detaljstudier ved Lomen stavkirke. Foto: Peter Filakovský, Karpatské obzory, o. z.

Skriv

Er det noen likheter mellom trekirker i fjelltraktene øst i Slovakia og i det norske landskapet? Åjada! Her er det mye lærdom som kan deles.

Riksantikvaren mottok nylig en delegasjon fra Slovakia under EØS-prosjektet “Restoration of wooden churches, enhancement of the “Icon Cycloroute” infrastructure”. Prosjektet knytter seg til bevaring av trekirker i det østlige Slovakia, et område med synkende befolkningstall og små lokalsamfunn. Delegasjonen orienterte om utfordringene ved å ta vare på særpregete kirkebygg i et område med kulturelt sammensatt befolkning.

Våre gjester ønsket å høre om vår organisering av kulturminneforvaltningen samt eierformer og forvaltning av stavkirkene. De norske stavkirkene støtter seg i all hovedsak på årlige statlige midler til sikring, vedlikehold og istandsetting. Adgangspenger utgjør en viktig andel for formidling ved de mest besøkte kirkene. De øst-slovakiske trekirkene har ikke samme økonomiske grunnlag, men er avhengig av den kirkelige ledelsen og lokalsamfunnene.

Gjensidig nytte av hverandre

Ivrig erfaringsutveksling mellom slovakiske og norske eksperter på møtet hos Riksantikvaren.
Foto: Peter Filakovský, Karpatské obzory, o. z.

Under møtet hos Riksantikvaren ble det orientert om det norske Stavkirkeprogrammet. Hovedmålene for stavkirkeprogrammet var å sette i stand stavkirkene slik at de bevares for ettertiden, konservere dekoren og kirkekunsten, samt å supplere dokumentasjonen av stavkirkene. Et viktig prinsipp for programmet var at det var rent istandsettingsprogram, der man ikke tilbakeførte kirkene til en tidligere utforming. Les mer om det norske stavkirkeprogrammet her.

Slovakene tok med seg flere lærdommer hjem, blant annet om tidfesting av bygninger. Tidfestingen av kirker i Slovakia baserer seg kun på historiske dokumenter som ofte kan være feilaktige, mens vi i Norge benytter mer presise dendrokronologiske metoder som finner treverkets alder ved å se på årringene. I tillegg tok de med seg nyttig informasjon om brannsikring, besøkssentre, og hvordan områdene rundt kirken bør behandles for å ikke forringe besøksopplevelsen. 

Slik oppsummerer Daniela Galandova, prosjektlederen for den slovakiske delegasjonen, hvordan de opplevde studieturen til Norge: “Turen overbeviste oss om at vi fremdeles har mye å gjøre når det gjelder en altomfattende måte å bevare trekirkene på. Vi ble spesielt inspirert av hvordan kirkene er tilgjengelige også utenom oppsatte åpningstider, kvaliteten på guide-tilbudet og det gode utvalget av lokale varer som tilbys»

Erfaringsutvekslingen var nyttig også sett fra norsk side. Til tross for svært forskjellige forvaltningssystemer i Norge og Slovakia, er det nyttig med erfarinsgutveksling om forvaltning av kirkene. Spesielt når det gjelder særlig verdifulle og sårbare kirker utenfor tettbygde strøk. Som i Norge blir kirkene liggende igjen som minnesmerker på steder som en gang var viktige, men som i dag preges av synkende folketall pga. strukturelle endringer.

På tvers av forskjeller i byggemåter, konfesjon og samfunnsvilkår er det et stort potensiale for videre samarbeid og erfaringsutveksling på alle plan.

Utstilling og rapport

Den slovakiske gruppen som var på studietur til Riksantikvaren dro videre på befaring til en rekke utvalgte norske stav- og trekirker. Studieturen resulterte i en rapport og en fotoutstilling i Slovakia. Turen var finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Se rapporten fra besøket (engelsk)

Se film fra studieturen på Youtube

Trekirkeprosjektet har fått mye oppmerksomhet i Slovakia. Her intervjues Pavol Izvolt fra den slovakiske riksantikvaren i forbindelse med utstillingsåpningen. Foto: Peter Filakovský, Karpatské obzory, o. z.