r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Freding av Granvin kyrkje i Hardanger

Granvin kyrkje, Hordaland. Foto: Oddbjørn Sørmoen, Riksantikvaren

Skriv

Granvin kyrkje i Hardanger er eit typisk døme på 1700-talets kyrkjebygg med eit særprega kunstnarleg uttrykk. 

Granvin kyrkje er med si historie og alder eit betydeleg kulturminne, meiner Riksantikvaren. Granvin kyrkje vart oppført i 1726 av Kristoffer Amundsen Øydvin og svigersonen Sjur Gunnarson Ringøy. Som kyrkjestad har Granvin røter attende til mellomalderen. Kyrkja har eit rikt og kulturhistorisk interessant interiør, og er av nasjonal interesse å bevare for ettertida.

Interiør fra Granvin kirke. Foto: Oddbjørn Sørmoen, Riksantikvaren

Relaterte filer