r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utviklingsnett: Samiske kulturminner - lokale ressurser

Dato: 12. desember 2017 09:30 - 12. desember 2017 16:00
Sted: Tromsø museum
Påmeldingsfrist: 5. desember 2017 00:00

Jubileumsåret for markeringen av samenes første landsmøte i Trondheim for 100 år siden går mot slutten. Gjennom året er det satt fokus på samisk kultur, og jubileet har skapt stort engasjement og interesse for samisk historie og kulturarv. Riksantikvaren og Sametinget har i tillegg avsluttet registreringsprosjektet for samiske bygninger.

Samisk kulturarv har stor spennvidde og variasjon, og er også en viktig del av den lokale historien.

God forvaltning er avgjørende for å sikre samisk kulturarv, og mange kommuner har samiske kulturminner med i sine kulturminneplaner. Hvordan jobber kommunene med dette temaet? Hvordan lykkes med lokal medvirkning og forankring? Og hvordan bruke samisk kulturarv til beste for lokalsamfunnene?

Lenke til påmeldingsskjema.