r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens kulturminnepris 2018

Spørsmål merket * er obligatoriske.

For å sende inn forslag til kandidat/mottaker av Riksantikvarens kulturminnepris må du fylle inn begrunnelse i feltet lenger ned. Tekstfeltet er begrenset til ca 300 ord. Det er ikke et krav, men dersom du ønsker å sende oss en fyldigere begrunnelse og eventuelt bilder eller annet materiale, er du velkommen til å sende dette pr e-post/som vedlegg, i tillegg til utfylt skjema. Send eventuell e-post med vedlegg til Riksantikvarens postmottak på postmottak@ra.no. Merk e-posten med "Kulturminnepris".
Svarfrist: 30. juni 2018.