r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens kulturminnepris 2019

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Fyll ut skjemaet for å sende inn ditt forslag til kandidat/mottakar av Riksantikvarens kulturminnepris for 2019. Du må grunngje forslaget i feltet lenger ned i skjemaet (inntil 300 ord). Det er ikkje eit krav, men om du ønskjer å sende oss ei fyldigare grunngjeving og eventuelt bilde eller anna informasjon, er du velkomen til å sende dette på e-post etter at du har sendt inn skjemaet. Send i så fall e-posten med vedlegg til Riksantikvarens postmottak på postmottak@ra.no. Merk e-posten med "Kulturminnepris 2019". Fristen for å nominera kandidatar er 30. juni 2019.