r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Status

Målet med prosjektet "Kulturminner i kommunen" er at 90 % av landets kommuner skal ha vedtatte planer med særlig fokus på kulturminner innen 2020. Kartet under gir en oversikt over status for dette arbeidet i kommunene.

I 2019 har 26 nye kommuner fått midler fra Riksantikvaren og startet opp arbeidet med kulturminneplaner. Samlet sett har nå mer enn 375 kommuner mottatt støtte siden 2011. 

Midtveisevaluering av KIK-prosjektet