r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdiskaping

Den fysiske kulturarven er viktig for å utvikle gode, livskraftige lokalsamfunn og et variert næringsliv.

E-husa på Vega blir reinsa og får ny tang kvart år. Verdiskapingsprosjektet «Den verdifulle kystkulturen i Nordland» har bidratt til å føre kunnskapen om ærfuglen som husdyr vidare, og til at edderdunsprodukt nok ein gong er på marknaden. Foto: Marit Bendz / Riksantikvaren

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet har vist hvordan kulturminner i større grad enn i dag kan bli brukt lokalt og bidra til både miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.

Siden 2006 har Riksantikvaren hatt en stor satsing på verdiskaping med utgangspunkt i kulturarv. Målsettingen for verdiskapingsarbeidet er å bruke kulturarv til det beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner. Økt kunnskap om verdiskaping gir større muligheter for at kulturminnene blir ivaretatt.

Vi har medvirket til mange prosjekter over hele landet. Prosjektene er varierte både når det gjelder tema, kulturminnetyper og organisering. Erfaringene vi har fra arbeidet og alle prosjektene kan være til nytte for forvaltningen.   

Vårt mål er at verdiskaping skal bli en integrert del av kulturminneforvaltningen.