r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bygningar og anlegg

Her finn du informasjon om alt frå fra svertesopp, linoljemaling og vedlikehald av skiftertak til energisparing i lafta hus. 

Kjenn ditt hus

3.0.1 Kjenn ditt hus: Laftehus (pdf)
3.0.2 Kjenn ditt hus: Reisverkshus (pdf)
3.0.3 Kjenn ditt hus: Murgårder (pdf)
3.0.4 Kjenn ditt hus: Bindingsverkshus (pdf)
Know your house – log buildings (pdf)

Murverk

3.1     Murverk: Kalking (pdf)
3.1.1  Murverk: Kalkpussing (pdf)
3.1.2. Enkel kalkhvitting av middelalderkirker (pdf)
3.2     Murverk: Saltutslag (pdf)

Treverk

3.2.1 Trevirke:  Materialkvalitet, sortering og tradisjon (pdf)
3.2.2 Trevirke:  Råteskader i bygninger (pdf)
3.2.3 Trevirke:  Skadeinsekter (pdf)
3.2.4 Trevirke:  Alger, lav og mose (pdf)

Biologiske skader på tre

3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Tømmersopper (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Blåbukk (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Råteborebille (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Stripet borebille (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Myk borebille (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Stokkmaur (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Muggsopp (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Kjellersopp (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Svertesopper (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Husblekksopp (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Vedmusling (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Vanlig tåresopp (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Kjellerbegersopp (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Huspluggsopp (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Rosenkjuke (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Barksopper (pdf)
3.2    Trevirke:  Sopp- og insektangrep:  Ekte hussopp (pdf)
3.2    Trevirke:  Lav (pdf)
3.2    Trevirke:  Moser (pdf)
3.2    Trevirke:  Alger (pdf)

Rengjøring

3.3.  Overflatebehandling:  Impregnering med grønnsåpe (pdf)
3.3   Overflatebehandling:  Rengjøring av inventar og gjenstander (pdf)
3.3   Overflatebehandling:  Fjerning av lav og mose på stein (pdf)
3.3   Overflatebehandling:  Støpejern (pdf)

Vedlikehold

3.4.1  Kontroll av kryprom (pdf)
3.4.2  Vedlikehold av grunnmurer (pdf)
3.5.1  Vedlikehold av torvtak (pdf)
3.5.2  Vedlikehold av flistak (pdf)
3.5.3  Vedlikehold av tegltak (pdf)
3.5.4  Skifer- og helletak, vedlikehold og omlegging (pdf)                                   
3.5.5  Takrenner og beslag (pdf)
3.6.1  Vedlikehold av tømmervegger (pdf)
3.6.2  Vedlikehold av panel (pdf) 
3.6.3  Vedlikehold av eternitt på fredete og verneverdige bygninger(pdf)                                                                                      
3.8.1  Vedlikehold av vinduer (pdf)
3.8.2  Vedlikehold av ytterdører (pdf)

Vedlikeholdsveiledning. Murgårdsbebyggelsen i Oslo (pdf)

Maling og overflatebehandling

3.9.2    Utvendig maling: De viktigste egenskapene (pdf)
3.9.4    Utvendig maling: Linoljemaling – egenskaper og bruk (pdf)
3.9.5    Maling:  Produksjon av linolje (pdf)
3.9.7    Overflatebehandling: Komposisjonsmaling (pdf)                                                                                                     
3.9.8    Maling: Malingfjerning på utvendig panel (pdf)                                                                                              
3.9.9    Maling: Innvendig maling i hus fra før ca. 1950 (pdf)
3.9.10  Overflatebehandling: Ubehandlet trevirke utvendig (pdf)
3.9.11  Overflatebehandling: Produksjon av tjære (pdf)
3.9.12  Overflatebehandling: Tjærebreing (pdf)
3.9.13  Utvendig maling av trebygninger (pdf)
3.9.14  Linoljemaling og svertesopp (pdf)
3.9.15 Maling av eksteriør på verneverdige bygninger (pdf) 

9.3.1    Overflater: Fargeundersøkelse (pdf)

Piper og ildsteder

3.11.1  Piper og ildsteder (pdf)

Brannsikring

3.13.1 Brannsikringsstrategi (pdf)
3.13.2 Brannsikring: Markering av rømningsveier (pdf) 

Inneklima

3.12.1  Bruk av Lambrechts thermohygrograf (pdf)
3.12.2  Klima og tekniske anlegg: Klima i trekirker, luftfuktighet og oppvarming (pdf)

Klima

3.15.2  Klimaendringer og bevaringsverdige bygninger (pdf)

Energisparing

3.16.1   Bygning oppført i laft. Eksempel på energisparing (pdf)
3.16.2   Hus oppført i bindingsverk. Eksempel på energisparing (pdf)
3.16.3   Murgård. Eksempel på energisparing (pdf)
3.16.4   Reisverkshus. Eksempel på energisparing (pdf)

Veileder: Råd om energisparing i gamle hus (pdf)

Annet

Krigens kulturminner (pdf)

Informasjonsark fra Mycoteam