Nyheter

Antikvariske ovner varmer godt

En ny undersøkelse bestilt av Riksantikvaren viser at antikvariske vedovner er langt bedre enn sitt rykte.

Publisert: 22. mars 2018 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av en jøtulovn. Den yngste ovnen i undersøkelsen var en kasseovn, representert ved JØTUL 1940. Foto: SINTEF
Jøtul Ovn Den yngste ovnen i undersøkelsen var en kasseovn, representert ved JØTUL 1940. Foto: SINTEF

Problemer med svevestøv i byer og tettbygde områder har ført til strengere regler for hvor effektive nye vedovner skal være, og hvor mye partikler de kan slippe ut. Det er disse partiklene som igjen bidrar til byenes svevestøv.

Med antikvariske ovner mener vi ovner som er eldre enn 1940. Til nå har ingen testet hvor mye svevestøv disse ovnene faktisk slipper ut. Tallene fra den nye undersøkelsen viser at de antikvariske ovnene er langt bedre enn sitt rykte.

Fire ovner
Det er SINTEF som har gjennomført undersøkelsen for Riksantikvaren. Fire ulike ovner, fra tidsperioden mellom 1840 og 1940, har blitt testet. Ovnstypene heter kasseovn, bjørnovn, sylinderovn og etasjeovn, og er ofte dekorative kulturminner i mange eldre hus.

Bildet viser Vedovnene montert opp i Varmeteknisk laboratorium i Trondheim. Foto: SINTEF
Vedovnene montert opp i Varmeteknisk laboratorium i Trondheim. Foto: SINTEF

Vedovnene ble montert opp i Varmeteknisk laboratorium i Trondheim av SINTEF, og ble testet både for utslipp og energieffektivitet. Testmetoden som ble benytta er identisk med metoden som benyttes ved godkjenning av ildsteder for salg i Norge. Allerede i desember 2017 kunne SINTEF melde at testresultatene så lovende ut. Og nå er undersøkelsen ferdigstilt.

Resultatene viser at gamle ovner slipper ut mer svevestøv enn nye ovner, men ikke så veldig mye mer. Og virkningsgraden er tilnærmet på linje med nye ovner. Det blir varmt og godt, og fyrer vi riktig, blir det minst utslipp. Flere av de antikvariske ovnstypene vil også kunne bli godkjent i henhold til dagens krav, dersom det gjøres enkelte fysiske endringer på dem.

Slik fyrer du riktig
Fyringsteknikken og vedens kvalitet er gjerne viktigere faktorer enn selve ovnen, for hvor mye varme du får ut av veden og hvor mye partikler du slipper ut. Legg ofte ved i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyr moderat og unngå å strupe trekken, som gjerne fører til større utslipp av svevestøv. Det beste er når det brenner friskt og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig. Fyring med lav trekk for å holde fyr i lang tid gir store utslipp.

Eldre ovner er verdifulle kulturminner
Vi har en nærmere 500 år lang tradisjon for å produsere ovner i støpejern i Norge. Jernverkene var sammen med bergverkene starten på norsk industrivirksomhet. Jernovnenes relieffer representerer noe av det ypperste vi har innenfor norsk skulptur og brukskunst. Ovnene varmet og utsmykket kirker og embetsmannshjem så vel som enkle stuer. Eldre norske ovner er verdifulle kulturminner. Aller størst verdi har gamle ovner som fortsatt står på sin opprinnelige plass, fordi den opprinnelige ovnen er med på å fortelle bygningens historie.

Last ned rapporten her

Dato 22.03.2018 14:48 endret 22.03.2018 15:14