Stavkirker

Eidsborg stavkirke

Eidsborg stavkirke ligger i Tokke i Telemark, og ble bygget rundt år 1200. Denne er enestående fordi tak, stolper og vegger er helt sponkledde. Kirken er ombygd mange ganger, men skipet er opprinnelig. Eidsborg er også en liten kirke, med bare 70 sitteplasser. 

Eidsborg Stavkirke Sett mot nordøst. Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren

Noe annet som er spesielt for Eidsborg er at den er viet til St. Nikolauseller Nikuls som han ble kalt av bygdefolket. I kirken står det i dag en statue av St. Nikolaus. Statuen har trolig stått i kirken siden den ble vigslet, men i dag er det en kopi publikum får se. Originalen står utstilt på Kulturhistorisk museum i Oslo. Det spesielle med Eidsborg er at det vokste fram en egen kultus rundt denne helgenen området.

Eidsborg Stavkirke – Vinter
Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren
Eidsborg Stavkirke Sett fra nordvest.
Foto: Christina Spaarschuh, Riksantikvaren
Eidsborg Stavkirke – Detaljer
Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren
Eidsborg Stavkirke – Detaljer
Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren
Eidsborg Stavkyrkje
Foto: Ragnar Utne, Riksantikvaren
Eidsborg Stavkirke
Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Mange vil kjenne St. Nikolaus som den gavmilde helgenen og opphavet til Santa Claus, eller selveste julenissen. Den opprinnelige Nikolaus var biskop av Myra og virket på 300-tallet. På 500-tallet startet helgendyrkelsen av ham og etter hvert var over 2000 kirker i Europa viet til ham. En av disse var altså lille Eidsborg stavkirke i Tokke i Telemark.  

Eidsborg stavkirke eies av Eidsborg, Mo og Skafså sokn. Men i regi av Vest-Telemark museum er det mulig besøke stavkirken. Du kan lese mer om kirken på Vest-Telemark museum sine nettsider.

Eidsborg Stavkirke St. Nikolas kopi av eldre figur.
Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren
Eidsborg Stavkirke Originalfiguren.
Foto: Ukjent, riksantikvaren

Publisert: 6. april 2020 | Endret: 14. januar 2021