Verdensarv

Bergkunsten i Alta

Bergkunsten i Alta gir oss innsikt i menneskers liv og verdensoppfatning for over 6000 år siden. Siden de første figurene ble funnet ved en tilfeldighet i 1973, har helleristninger og hellemalerier blitt avdekket på fem forskjellige steder i dette området.

Helleristninger i Hjemmeluft i Alta Reinsdyr med fremhevet gevir Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Bergkunsten

Mer enn 3000 figurer som ligger mellom 9 og 27 meter over dagens middelvannstand, danner det største antall figurer i Nord-Europa.

På grunn av landhøyningen kan ristningene inndeles i faser over et tidsspenn på mer enn 4000 år (fra 4000 før vår tidsregning til år 0), og de gir dermed en nøkkel til kronologien innen ristninger i resten av Skandinavia. Ristningenes motiver viser at det har vært kontakt mellom bosetting i Alta og områder i øst og sør. Enkelte figurer og de fleste sammensatte scener er enestående med sine jakt og fangstmotiver.

Variert bergkunst

Det som gjør bergkunsten i Alta så spesiell, er at ristningene og maleriene er så varierte. Det finnes mer enn 5000 ulike figurer. De mest karakteristiske bildene er av dyr, særlig rein og elg.

De fleste figurene er ganske små – mellom 20 og 40 cm høye. Noen er ganske naturalistiske, andre mer geometriske og stiliserte. Ristningene og maleriene viser utviklingen innen symbolisme og religion i verdens nordområder.

Verdensarv

Bergkunsten i Alta ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 1985.

Se deg rundt på verdensarvområdet:

Bla i bilder fra Bergkunsten i Alta

Rock carvings in Hjemmeluft in Alta: Landscape with boat image. Photo: Arve Kjersheim, the Directorate of Cultural Heritage
Rock carvings in Hjemmeluft i Alta: Landscape with boat
Foto: Arve Kjersheim, the Directorate of Cultural Heritage
Álttá báktesárgosat Jiepmaluovttas: Sárgosat mas leat bohccot ja olbmot
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Álttá báktesárgosat Jiepmaluovttas:: Sárgosat mas lea olmmoš, fanas ja boazu
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Hjemmeluft i Alta: Reinsdyr med fremhevet gevir
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Álttá báktesárgosat Jiepmaluovttas:: Guovža ja guovžžačivga oktan guovžža luottaiguin
Foto: Arve Kjersheim, Riikaantikvára
Álttá báktesárgosat Jiepmaluovttas:: Guovža báktedáiddafealttas mii lea láhččojuvvon gehččiide
Foto: Arve Kjersheim, Riikaantikvára
Álttá báktesárgosat Gávuonas:: Olmmoš geas leat rábehat
Foto: Arve Kjersheim, Riikaantikvára
Álttá báktesárgosat Gávuonas:: Sárgosat mas lea olmmoš, fanas ja boazu
Foto: Arve Kjersheim, Riikaantikvára
Álttá báktesárgosat Gávuonas:: Bohccot
Foto: Arve Kjersheim, Riikaantikvára
Álttá báktesárgosat Gávuonas:: Olmmoš geas lea dávgi
Foto: Arve Kjersheim, Riikaantikvára
Helleristninger i Kåfjord i Alta. Et menneske med bue. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Álttá báktesárgosat Gávuonas:: Olmmoš geas lea dávgi
Foto: Arve Kjersheim, Riikaantikvára

Publisert: 17. februar 2020 | Endret: 4. desember 2020