Verdensarv

Bergkunsten i Alta

Bergkunsten i Alta gir oss innsikt i menneskers liv og verdensoppfatning for over 6000 år siden. Siden de første figurene ble funnet ved en tilfeldighet i 1973, har helleristninger og hellemalerier blitt avdekket på fem forskjellige steder i dette området.

Helleristninger i Hjemmeluft i Alta Reinsdyr med fremhevet gevir Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Bergkunsten

Mer enn 3000 figurer som ligger mellom 9 og 27 meter over dagens middelvannstand, danner det største antall figurer i Nord-Europa.

På grunn av landhøyningen kan ristningene inndeles i faser over et tidsspenn på mer enn 4000 år (fra 4000 før vår tidsregning til år 0), og de gir dermed en nøkkel til kronologien innen ristninger i resten av Skandinavia. Ristningenes motiver viser at det har vært kontakt mellom bosetting i Alta og områder i øst og sør. Enkelte figurer og de fleste sammensatte scener er enestående med sine jakt og fangstmotiver.

Variert bergkunst

Det som gjør bergkunsten i Alta så spesiell, er at ristningene og maleriene er så varierte. Det finnes mer enn 5000 ulike figurer. De mest karakteristiske bildene er av dyr, særlig rein og elg.

De fleste figurene er ganske små – mellom 20 og 40 cm høye. Noen er ganske naturalistiske, andre mer geometriske og stiliserte. Ristningene og maleriene viser utviklingen innen symbolisme og religion i verdens nordområder.

Verdensarv

Bergkunsten i Alta ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 1985.

Se deg rundt på verdensarvområdet:

Bla i bilder fra Bergkunsten i Alta

Helleristninger i Hjemmeluft i Alta Landskap med båtfigur
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Hjemmeluft i Alta Reinsdyr med fremhevet gevir
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Kåfjord i Alta: Menneske med truger
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Hjemmeluft i Alta: Bjørn i bergkunstfelt med tilrettelegging for publikum
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Hjemmeluft i Alta: Scene med menneske, båt og reinsdyr
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren,
Helleristninger i Hjemmeluft i Alta.:
Helleristninger i Hjemmeluft i Alta.: Bjørn og bjørnunge med bjørnespor
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Hjemmeluft i Alta: Scene med reinsdyr og mennesker
Scene med bjørn, mennesker og reinsdyr
Helleristninger i Kåfjord i Alta: Scene med bjørn, mennesker og reinsdyr
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Kåfjord i Alta. Et menneske med bue. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Kåfjord i Alta: Et menneske med bue.
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Helleristninger i Kåfjord i Alta: Menneske med bue
Helleristninger i Kåfjord i Alta: Reinsdyr
Helleristninger i Kåfjord i Alta: Reinsdyr
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Publisert: 17. februar 2020 | Endret: 29. mai 2024