Verdensarv

Bryggen i Bergen

I middelalderen var Bryggen i Bergen et livlig sentrum for internasjonal handelsvirksomhet. De karakteristiske rekkene av hus med gavlen mot sjøen er eksempel på arkitektur som har eksistert i nærmere 900 år.

Bildet viser Bryggen i Bergen er et av Norges verdensarvsteder. Fotograf er Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Verdensarv Bryggen i Bergen er et av Norges verdensarvsteder. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Om Bryggen

Den tradisjonelle trearkitekturen viser at Bergen er en av de eldste handelsbyene i Nord-Europa. Bryggen er den eneste handelsbyen utenfor Den Hanseatiske Ligaen som har den originale strukturen bevart innenfor sentrum av byen.

Husene på Bryggen er bygget i parallelle rekker vinkelrett inn fra kaifronten, på en eller begge sidene av en felles passasje mellom bygningene. Strukturen har vært slik siden middelalderen. I husene var det både bolig, kontor og lagerrom for den internasjonale handelen med tørrfisk.

Først på 1900-tallet tok den opprinnelige bruken av bryggenområdet slutt og en 700 – 800 år gammel tradisjon ble brutt.

På tross av flere bybranner, har gjenbygging av bygningene blitt gjort innenfor de gamle eiendomsgrensene. Trebygningene slik de står i dag er oppførte etter brannen i 1702. Etter brannene i 1955 og 1958 er ca. ¼ av de opprinnelige bygningene fremdeles intakte.

Verdensarv

Bryggen ble innskrevet på verdensarvlisten i 1979.

Se deg rundt inne på verdensarvområdet:

Bla i bilder fra Bryggen i Bergen

Illustrasjon: Bryggen i Bergen var et av områdene i konsekvensutredningen om bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. Foto: ukjent, Riksantikvaren
Bryggen Bergenis:: dološáiggis
Foto: Riikkaantikvára
Bryggen i Bergen er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Anders Amlo Riksantikvaren
Geassi, Bryggenis Bergenis:: Bryggen Bergenis lea okta dain norgga báikkiin mii lea UNESCO máilmmiárbelisttus.
Foto: Anders Amlo, Riikkaantikvára
Bryggen Bergenis:
Foto: Riikkaantikvára
Etter brannen i Finnegården i 1982 Bryggen i Bergen. Foto Arve Kjersheim / Riksantikvaren
Buollimat Bergenis:: Maŋŋel buollima Finnegårdenis 1982:s
Foto: Arve Kjersheim, Riikkaantikvára
Demonstrasjonstog for riving av Bryggen i Bergen i 1945/46. Rundt 1900 etter andre verdenskrig og på 1950-tallet ville bergenserne rive «tyskebryggen». I dag regnes Bryggen i Bergen som en nasjonalskatt og er innskrevet på UNESCOs liste over verdens kulturarv (World Heritage List) og er et av Norges fremste turistmål. Foto: ukjent / Riksantikvaren
Sii geat áigo gaikkodit Bryggena Bergenis vázze demonstrašuvdnatoga: 1945:s/46:s. Birrasiid 1900 maŋŋel nuppi máilmmisoađi ja 1950- logus háliidedje bergenlaččat gaikkodit “duiskavistti”. Odne meroštallojuvvo Bergena Bryggen nationálaárdnan ja lea čálihuvvon Unesco Máilmmiárbelistui.
Foto: Riikkaantikvára
:
Foto: Anette Ramstad, Riikkaantikvára

Publisert: 14. februar 2020 | Endret: 5. mai 2021