Verdensarv

Vestnorsk fjordlandskap

Verdensarven Vestnorsk fjordlandskap omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Vestland.

Styvi Gaard
Styvi Gaard Nærøyvuotnagáttis lea oassin Oarje- Norgga vuotnaeanadagas. Foto: Trond Taugbøl, Riikaantikvára

Om Vestnorsk fjordlandskap

De to spektakulære fjordområdene ligger 120 km fra hverandre og er eksempler på klassiske fjordlanskap i geologisk betydning. De viser utviklingen av landskapet fra siste istid og frem til i dag. Begge områdene er eksempler på unge, aktive isbrelandskap.

Spor i landskapet viser at fjordområdene har vært brukt av mennesker siden isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden. På små flater langs fjordene ligger det gårdsbruk og på fjellhyllene over fjorden ligger det fjellgårder. De fleste av disse er nå fraflyttet.

Gårdene ligger på steder som gir vern for snø- og steinras. Bosettingene viser at det har vært drevet et nøysomt jordbruk tilpasset en farefull, men samtidig rik natur. Flere av dalene i fjellet har setre.

Områdene er lite påvirket av mennesker. Utenfor tettbygde strøk er det få synlige tekniske inngrep, som for eksempel kraftledninger mellom breer, snaufjell og fjorder. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er derfor de største urørte fjordlandskapene i Norge

Verdensarv

Vestnorsk fjordlandskap ble innskrevet på verdensarvlisten i 2005.

Se deg rundt i Geirangerfjorden

Bla i bilder fra Vestnorsk fjordlandskap

Bilde av Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Ludovic Péron via Wikimedia Commons.
Geirangervuotna:: Geirangervuotna lea oassi Oarje- Norgga vuotnaeanadagas, ja dat lea okta dain báikkiin Norggas mii čuožžu UNESCO máilmmiárbelisttus.
Foto: Ludovic Péron (CC BY-SA), via Wikimedia Commons.
Foto: Werner Harstad Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Oarje- Norgga vuotnaeanadat::
Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Oarje- Norgga vuotnaeanadat::
Foto: Andrea Albertino

Publisert: 12. februar 2020 | Endret: 23. november 2020