Nyheter

Fem nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Fem nye områder blir en del av satsningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2022 og 2023. Det har Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet gitt sin tilslutning til.

Publisert: 16. desember 2021 | Endret: 29. januar 2024

Flyfoto av Koppangsøyene i Glomma
Koppangsøyene Flyfotografi av Glomma med Koppangsøyene i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Foto: Ole-Thorstein Ljøstad / Anno Norsk skogbruksmuseum CC BY-NC-ND Digitalt museum

Blant de nye områdene er Norges eldste kjøpstad fra vikingtiden, Kaupang i Larvik. Ellers spenner områdene vidt både geografisk og som landskapstyper: fra fiskebondelandskap ytterst ved kysten på Utsira og Vestvågøy til jordbrukslandskap i dalførene på Østlandet og på Nordvestlandet.

I 2022 blir Koppangsøyene, Utsira og Eikesdalen med i satsningen. I 2023 kommer både Kaupang og området Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik (Vestvågøy) til.

–  Disse områdene har store kulturhistoriske verdier. I de utvalgte kulturlandskapene blir kulturarven sett i nær sammenheng med naturmangfold og jordbruksdrift. Her har samspillet mellom mennesker og natur gjennom generasjoner skapt verdier som det er viktig for samfunnet å ta vare på. Tilskuddene understøtter den avgjørende jobben grunneierne gjør for å ivareta verdiene i levende landskap, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Tverrfaglig satsning

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsingen blir ledet nasjonalt av Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av et utvalg av jordbrukslandskap med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier. Hvert område har sitt særegne landskap.

Grunneiere og drivere tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter i samspill med vår tids jordbruk og bygdeliv.

Fem nye områder

Nå har Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, etter en tilråding fra Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren, gitt sin tilslutning til de fem nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Med disse fem nye områdene vil det bli totalt 51 utvalgte kulturlandskap i 2023.

Landskapet på Utsira
Utsira Til venstre deler av Sørevågen. Foto: Foto: Nono Dimby, Statsforvalteren i Rogaland

Vidt spenn

De fem nye områdene dekker et vidt spenn av områdetyper: Kaupang er Norges eldste kjøpstad fra vikingtiden med jordbrukslandskapet rundt, i en av de tettest befolka delene av Østlandet. Andre typer områder er særegne fiskebondelandskap aller ytterst ved kysten på Vestlandet (Utsira) og i Nord-Norge (Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik).

Eikesdalen sett fra Finnsetlia, øverst i området.
Eikesdalen. Eikesdalen sett fra Finnsetlia, øverst i området. Foto: Bjørn Magne Øverås

Sist, men ikke minst omfatter utvalget moderne jordbruklandskap med lang brukshistorie i dalførene på indre Østlandet (Koppangsøyene) og Nordvestlandet (Eikesdalen).
Sistnevnte landskap bidrar også med enestående forekomst av edelløvskoger med særegen høstingstradisjon.  De fem nye områdene vil bidra godt til å utfylle det nasjonale utvalget av norske jordbrukslandskap som er representert i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 

Mer informasjon

En mer utfyllende beskrivelse av de nye områdene kan du lese i direktoratenes rapport Utvalgte kulturlandskap. Nye områder 2022-2023. Tilråding til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Landbruksdirektoratets nettside kan du lese mer om hva Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er, om kriterier for valg av områder, hvilke områder som er utvalgt i dag, regelverk og veiledning om tilskuddsordningen, hvem som har ansvar for hva m.m.

Les mer i Nyhetsbrev desember 2021

Les mer

Direktoratenes rapport om de nye områdene:

Utvalgte kulturlandskap. Nye områder 2022-2023. Tilråding til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Landbruksdirektoratets nettside kan du lese mer om hva Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er.

Nye områder i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Disse områdene kommer med i 2022:

  • Koppangsøyene, Stor-Elvdal kommune, Innlandet
  • Utsira, Utsira kommune, Rogaland
  • Eikesdalen, Molde kommune, Møre og Romsdal

Disse områdene kommer med i 2023:

  • Kaupang, Larvik kommune, Vestfold og Telemark
  • Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik (Vestvågøy), Vestvågøy kommune, Nordland.