Aura kraftverk

Aura kraftverk fra 1956 i Sunndal kommune representerer etterkrigstidens statlige vannkraftutbygging og industripolitikk.

Aura kraftverk
Aura kraftverk Portal og uttakshus, ca. 1970. Foto: Statkraft

Om kulturminnet

Aura kraftverk representerer etterkrigstidens statlige vannkraftutbygging og industripolitikk. Kraftverket ligger i sin helhet inne i fjellet bak portalbygningen, mens ventilkammeret/vaktmannshuset ligger høyt oppe i fjellsida over portalbygget.

Aura er arkitektonisk representativt for mange av etterkrigens fjellanlegg. Aura var for øvrig det første statlige kraftanlegget med maskinsalen lagt inne i fjell.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Aura kraftstasjon som et kulturhistorisk viktig eksempel på stor, statlig vannkraftutbygging i tidlig etterkrigstid (1950-tallet).

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter kraftstasjon i fjell, ventilkammeret og vaktmannshuset.

Maskinsal nord i Aura kraftverk
Aura kraftverk Maskinsal nord. Foto: Statkraft

Kart

 • Fredningsår

  31.08.2020

 • Region

  Møre og Romsdal

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet, tredje kvartal

 • Enkeltminne

  Bygning: Kraftstasjon

Statkraft sine sider om

Aura kraftverk