Herrodd - arkitektens hjem

Herrodd på Nesøya i Asker kommune var arkitekt Magnus Poulssons (1881-1958) bolig, tegnet av ham selv sin egen familie. Han var en av landets mest markante arkitekter i første halvdel av 1900-tallet. Bolighuset regnes som et hovedverk i norsk arkitekturhistorie fra den tiden, og var i familien Poulssons eie fram til 2010.

Herrodd i Asker: skisse av Magnus Poulsson, 1940
Herrodd i Asker. Foto: skisse av Magnus Poulsson, 1940

Herrodd

Magnus Poulssons første arbeider i Kristiania og omegn var bolighus, bl.a. hans eget tun Gullia på Lysaker. Gullia brant ned i 1940 etter et bombeangrep. Herrodd, som skulle bli familiens nye bolig, ble opprinnelig bygget som en laftet tømmerhytte i 1919 etter Poulssons tegninger.

Allerede i 1940, startet arbeidet med å bygge hytta om til helårsbolig. Den fikk et større tilbygg i laftet tømmer og ble også forlenget med et tilbygg i bindingsverk. Bad og vannklosett ble installert og kjelleren betydelig utvidet. Tekniske anlegg ble installert. Utvendig ble takene tekket med skifer, tunet fikk klokketårn og garasje bygget i bindingsverk. En overbygget gang støttet opp av søyler, en loggia, ble bygget med utsikt mot rosehagen. Hageanlegget ble anlagt etter Poulssons egne tegninger.

Nasjonal verdi

Poulssons bolig fremstår som et unikt og særpreget anlegg som forener tradisjonell norsk byggeskikk med det nasjonalromantiske stilpreget fra begynnelsen av 1900 tallet, men etter modernistiske idealer. Den har høy arkitektonisk, kulturhistorisk og historisk verdi som nyskapende arkitektur fra sin tid. Fordi boligen var arkitektens eget hjem har stedet høy verdi tilknyttet Magnus Poulsson som historisk person.

Omgivelsene

Tilpasningen til landskapet og tomtens beliggenhet var viktig for Poulsson. Forbilder fra den engelske Arts-and Crafts bevegelsen er synlig på eiendommen der  bygningen er tilpasset landskapet på naturtomten med furutrær, bjørk og einer. Hageanlegget er planlagt og etablert slik at overgangen mellom bygningene, hagen, og naturterrenget framstår som en harmonisk helhet.

Fredningen

Fredningen skal sikre hageanlegg og terreng nærmest bygningen, bygningenes eksteriør, samt utvalgte rom i hovedbygningen med Poulssons egne utsmykninger av interiørene. Bare de rommene som har høyest autentisitet/ kildeverdi er utvalgt for fredning.

Arkitekten

Magnus Poulsson var utdannet ved Den kongelige tegneskole i Christiania under arkitekt Herman Major Schirmer, og ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
Blant de mest kjente bygningene han tegnet er Oslo rådhus, ferdigstilt i 1950 og Telegrafbygningen i Oslo fra 1924 som han tegnet sammen med arkitekt Arnstein Arneberg. Han tegnet også et stort antall hytter og fritidsboliger.

Blant Poulssons senere arbeider finnes mange kirker og kapeller. Han er også kjent for å ha tegnet Bærum rådhus i Sandvika, KNA-hotellet i Oslo, Eysteinkirka på Hjerkinn (Dovre), Vadsø kirke og Haslumseter kapell i Bærumsmarka.

Magnus Poulsson hadde en rekke tillitsverv i foreninger for arkitektur og restaurering, og medvirket som jurymedlem ved flere arkitektkonkurranser. Han ble også utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i 1950.

Kart

Kart over Herrodd
 • Fredningsår

  16.07.2015

 • Region

  Viken

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig