Klungset leir

Klungset leir i Fauske i Nordland er et viktig krigsminne som forteller om okkupasjon og krigsfanger. Leiren forteller også om det humanitære arbeidet svensk Røde Kors bidro med i etterkant av krigen, og om Forsvarets virksomhet på stedet etter 2. verdenskrig.

Bilde av Feltsykehus/lasarett i Klungset leir. Lasarettet ble oppført i 1942-43 av den Tyske okkupasjonsmakten. I Juni 1945 kom Svensk Røde Kors med personell og utstyr til Klungset. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren
Feltsykehus/lasarett i Klungset leir. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Krigshistorien

I forbindelse med okkupasjonsmaktens arbeid med den arktiske jernbanen til Narvik som også var planlagt videreført til Kirkenes, ble det i 1942-43 bygget et Orts-lasarett i regi av Organisasjon Todt på Fauske.

Lasarettet skulle primært betjene tyske tropper, ingeniører, entrepenører og sivile arbeidere som var tilknyttet det omfattende anleggsarbeidet.

Bygging ble utført av tyske arbeidskommandoer, lokale firmaer, et sørnorsk entrepenørfirma og andre under ledelse av Organisasjon Todt. Da lasarettet stod ferdig i 1943 bestod det av tilsammen 12 bygninger, med en samlet kapasitet på 200 senger. I dag er fire av disse bygningene bevart, samt det underjordiske kjelleranlegget.

Bilde av hovedbygningen, sett fra baksiden. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren
Klungset Leir. Hovedbygningen sett fra Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Selv om hovedtyngden av arbeidskraften ved anlegget besto av krigsfanger, fikk denne gruppen i begrenset grad behandling ved lasarettet.

Svensk Røde Kors humanitære innsats

I juni 1945 fløy Svenska Røda Korset inn personell, diettmat og medisinsk utstyr for å sette syke russiske krigsfanger i stand til å tåle transporten hjem til Russland.

Leiren etter 1954

I 1945-46 overtok Arsenalet i Nordland leiren som et samlager for materiell og kjøretøy. Arsenaldriften ble avviklet i 1989.

Heimeværnet ved Sør Hålogaland Landforsvar(IR-4) overtok leiren og brukte den til 2008. I 2012 solgte Forsvaret ved Skifte Eiendom leiren til en lokal gruppe organisert i Klungset Leir AS.

Fredningen

Under andre verdenskrig ble det bygget flere lasaretter i Norge. Lasarettet på Klungset er imidlertid blant få intakte tyske sanitetsanlegg som fremdeles eksisterer i landet. Dette gjør leiren til et sjeldent kulturminne, både i norsk og i internasjonal sammenheng.

Derfor er kontor, lager, garasje og verksted nå  fredet i tillegg til underjordiske bunkere og kjellerarealer som tidligere operasjonssal, røntgenrom, kjøkken, bad og vaktstuer. Isolatbrakka ble fredet i 2004.

Kart

Kart over klungset leir
 • Fredningsår

  28.09.2015

 • Region

  Nordland

 • Eierskap

  Bedrift

 • Datering

  1945

 • Enkeltminne

  Bygning: Fengsel-celler