Løkkeberg i Oslo, ``Politimesterløkken``

Løkkeberg er ifølge Oslos første byantikvar Arno Berg den eldste bevarte løkkebygningen i byen, antagelig fra 1600-tallet.

Løkkeberg. Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren
Løkkeberg Foto: Bård Langvandslien, Riksantikvaren

Beliggenhet

Løkkeberg ligger på et lite høydedrag i Geitmyrsveien i bydel St. Hanshaugen. Dette området var tidligere en del av bymarken – et stort grøntareal utenfor murbyen, underlagt Akershus slott. Det velstående borgerskapet etablerte sine landsteder på disse byløkkene, i det området som i dag er indre Oslo vest.

Om bygningen og dens historie

Løkkeberg ble bygget på 1600-tallet i rokokkostil. Den ble i 1744 kjøpt av prokurator Mathias Stub som ble Christianias første politimester. Derfor fikk den tilnavnet «Politimesterløkken». Stub utvidet landeiendommen ved kjøp av tre naboløkker, blant annet Koengen.

Bygningen har en rektangulær grunnflate i to etasjer der underetasjen er lavere enn overetasjen, antatt for å ha huset husmenn. Taket har halvvalmet form og er teglkledt. Da Stub døde i 1768 ble Løkkeberg solgt på auksjon.

Bygningen hadde flere eiere inntil den i 1877 ble solgt av Teodor Ramm Juell til Christiania Selvbyggerforening, som drev sosial boligbygging i byen. En del av eiendommen ble nå bebygd.

Sebbelows stiftelse kjøpte i 1892 en del av løkken, og det ble barnehjem i det gamle huset. I 1930 ble så Løkkeberg barnehjem oppført på eiendommen.

Oslo kommune overtok senere på 1900-tallet eiendommen, og leide den ut til Markus menighet som ønsket å oppføre et sykehjem, Markushjemmet, her.

Løkkeberg før bygningen ble flyttet på tomten. Foto: Fritz Albrecht Grevelius Holland Oslo Museum
Løkkeberg før bygningen ble flyttet på tomten. Foto: Fritz Albrecht Grevelius Holland Oslo Museum

For å kunne gi plass til dette, fikk Byantikvaren i Oslo i 1969 flyttet løkkehuset til et annet sted på tomten. Hovedbygningen var inntil da en del av Markushjemmet til den ble solgt til private, første gang i 2003.

Byløkkene som historiefortellere

Løkkeberg har høy historiefortellende verdi fordi den har flere byggetrinn som viser løkkehusenes utvikling fra produserende gård med husmenn i underetasjen til ren lystgård omgitt av en stor hage med drivbenker og lysthus.

Løkkene representerer ofte de eldste eiendommene i området, og dokumenterer perioden da marken utenfor daværende bysentrum var jordbruksland, før Christiania ble utvidet på 1800-tallet.

Kart

Kart over Løkkeberg
 • Fredningsår

  16.04.2014

 • Region

  Oslo

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1700-1800 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig