Sauda III kraftverk

Innerst ved Saudafjorden ligger et kulturmiljø som består av Sauda III kraftstasjon med Sauda smelteverk som nærmeste nabo. Sauda III fra 1930 er landets eneste kraftstasjon i art deco-stil.

Sauda III kraftverk
Sauda III kraftverk Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Tettstedet Sauda ligger vest for smelteverket. Sauda III, som sto ferdig i 1930, er trolig landets mest arkitektonisk særpregete kraftstasjon og rørgate. Den har høy arkitektonisk og håndverksmessig kvalitet, og dekorelementer og inventar er helhetlig utformet.

Anlegget er representativt for hvordan private utbyggere i de første tiårene på 1900-tallet bygde både industrien og kraftverkene som var nødvendig for den.

Sauda III kraftverk
Sauda III kraftverk Rørgate. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Sauda III som et helhetlig kultur- og kraftproduksjonsmiljø, bygget for industriformål, og som et arkitekturhistorisk viktig eksempel på et kraftverk i art deco-stil.

Kraftstasjonsbygningen har en gjennomført arkitektur med spesialtegnete detaljer, og er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Flere innredningsdetaljer, trapp og belysning vitner om at anlegget er formgitt og gjennomført med høy kvalitet.

Klokke ved Sauda III
Sauda III Detalj. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren

Rørgaten er opprinnelig og inngår i det helhetlige kraftverksmiljøet. Forankringsklossene har en dekorativ utforming.

Sauda III fasade i art deco-stil
Sauda III Art deco-stil. Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter rørgate, stasjonsbygning, trallebane og ventilkammer i fjell.