Sofienberg jødiske gravlund

Gravlunden på Sofienberg var den første gravlunden anlagt av og for den jødiske befolkningen i Norge. Den er en representant for den tidlige jødiske innvandringen til landet, og det eldste kjente kulturminnet som kan knyttes til den jødiske befolkningsgruppen i Norge.

Bildet viser den jødiske gravlunden med gravstøtter, og med Sofienberg kirke i bakgrunnen. Bildet er tatt i grålysningen i vinterlandskap.
Sofienberg jødiske gravlund i Rathkes Gate 20. Bildet er tatt rett før fredningen i desember 2022. Foto: Trude Isaksen, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Den jødiske gravlunden i Rathkes gate 20 er den første jødiske gravlunden i Norge. Den ligger nord for Sofienberg kirke, og ble skilt ut fra tidligere Sofienberg gravlund til bruk som en jødisk gravlund i 1869. Gravlunden utgjør ca. 645 kvm, og ble kjøpt for private midler av noen av de første jødiske familiene som etablerte seg i Norge. Gravlunden ble tatt i bruk i 1885, og var i bruk fram til 1917, da den ble erstattet av en ny jødisk gravlund på Helsfyr.

Ifølge jødisk tradisjon, er jødiske graver evige og kan ikke fjernes. Gravene ble derfor ikke slettet da resten av Sofienberg gravlund ble omgjort til park på 1960-tallet. Det ligger 197 jødiske graver her. Tidligere lå det et gravkapell på stedet, men dette er revet. Det ble satt opp et smijernsgjerde i 1917 som erstattet et tidligere plankegjerde.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare gravlunden med kulturhistorisk verdi som den første gravlund for den jødiske befolkningen i Norge, og å ta vare på sporene etter gravlundens historiske utvikling.

Fredningen skal sikre gravlunden som grøntanlegg med gravminner og gravutstyr (steinrammene og de lave gjerdene), gjerdet og porten, samt trærne. Den skal sikre den innbyrdes sammenhengen mellom de enkelte objektene og kulturhistoriske verdier som er knyttet til anlegget som helhet.

Formålet med fredningen av området rundt gravlunden er å sikre virkningen av gravlunden i miljøet. Områdefredningen skal sikre gravlundens verdighet og plassering i et parkmessig miljø.

Fra Sofienberg jødiske gravlund i Oslo
En del av et gravsted på Sofienberg jødiske gravlund i Oslo Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Omfanget av fredningen

Fredningen etter kml § 15 omfatter gravlunden, med gravminner, gravutstyr (steinrammene og de lave gjerdene), smijernsgjerde og -port. Fredningen omfatter også trærne inne på gravlunden. Informasjonsskilt og lyktestolper inngår i fredningen med egne bestemmelser.

Fredningen etter kml § 19 omfatter et område som grenser inntil gravlunden. Området er avmerket på kartet nedenfor. Fredningen av området vest for Rathkes gate avgrenses av fortauskantene mot Helgesens gate og Rathkes gate, langs gjerdet til kirken i sør og langs muren vest for gjenbruksstasjonen. Fredningen av området øst for Rathkes gate avgrenses av fortauskantene mot Helgesens gate og Rathkes gate og langs gangstiene i sør og øst.

Sofienberg jødiske gravlund i Oslo
Sofienberg jødiske gravlund i Oslo er blant de eldste sporene etter den jødiske befolkningen i Norge Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kart

 • Fredningsår

  19.12.2022

 • Region

  Oslo

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800-tallet, tredje kvartal

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Gravlund