Sveins gate 15 - Familien Sachnowitz hus

Sveins gate 15 er et godt bevart eksempel på en bolig for en jødisk familie. Eiendommen er et vitnesbyrd over hvordan en jødisk familie i en norsk småby, ble offer for norsk holocaust under 2. verdenskrig. Deres liv ble dramatisk endret i april 1940, og gikk fra at de var aktive medborgere i byen, til at alle, unntatt Herman, ble drept i konsentrasjonsleir.

Sveins gate 15 i Larvik er en hvit villa i jugendstil
Sveins gate 15 i Larvik Barndomshjemmet til Herman Sachnowitz (1921-1978) Foto: Siv Abrahamsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Om kulturminnet

Villaen i Sveins gate 15 i Larvik ble oppført av Israel Leib Sachnowitz i 1922/23. Israel Leib Sachnowitz hadde flyktet fra Russland i 1907 og endte opp i Larvik. Han startet Larvik ekvipasje og var gift med Sara, født Lahn. Sara flyktet antakelig sammen med sine foreldre fra Litauen til Norge i 1906. Begge var jøder. Sara døde i 1939. Sammen hadde de åtte barn.

I april 1940 ble Norge okkupert av Tyskland. Familien Sachnowitz ble deportert 26. november 1942 og 25. februar 1943. Alle ble sendt til Auschwitz. Kun Herman Sachnowitz overlevde og vendte tilbake til Larvik. Han overtok sitt barndomshjem, Sveins gate 15, og bodde der til han solgte det i 1965. Israel plantet et epletre for hvert av barna, Martin, Elias, Samuel, Rebekka Rita, Marie, Herman, Frida og Frank, i hagen. Alle epletrærne er bevart og bærer ennå frukt.

Hagen i Sveins gate 15 i Larvik, med epletrær
Eplehagen i Larvik Trærne som ble plantet til alle barna i familien Sachnowitz
Foto: Siv Abrahamsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Eplehagen i Larvik, Sveins gate 15
Eplehagen i Sveins gate 15 i Larvik Trærne ble i sin tid plantet til hvert av de åtte barna i familien Sachnowitz.
Foto: Siv Abrahamsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Epler i Sveins gate
Fortsatt epler Fra trærne som Israel Leib Sachnowitz (1880-1942) plantet til barna sine i hagen i Larvik
Foto: Siv Abrahamsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Epleblomstring i Sveins gate 15 i Larvik
Blomstring i Sveins gate 15 Fra eplehagen som fortsatt står igjen etter familien Sachnowitz i Larvik
Foto: Siv Abrahamsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Bakgrunn for fredningen

Riksantikvaren har ei satsing på kulturminne etter våre nasjonale minoritetar, og har som mål å løfte fram og få auka kunnskap om våre nasjonale minoritetars kulturminne og vil frede eit utval av desse. Kulturminnene som velges ut til fredning skal være representative for jødisk liv og historie og bidra til å ivareta jødisk historie i en europeisk sammenheng. Arbeidet er forankret i de europeiske rammekonvensjonene om vern av nasjonale minoriteter av 1993, St. Meld 16 (2004-2005), Meld. St. 35 (2011-2012) og Meld. St 16 (2019-2020).

Historien om holocaust i Norge er sterkt knyttet til Sveins gate 15 og boligen. Det er i dag få boliger bevart fra den jødiske befolkning fra mellomkrigstida. Eiendommen rommer både minoritetshistorie og sosialhistorie og har pedagogisk verdi. Fredningen Sveins gate 15 kompletterer fredningen av Berg fengsel (fredet 18. november 2014), hvor jødiske menn, herunder Sachnowitz familien, ble holdt fanget under grusomme forhold.

Samtidig er anlegget en typisk villa fra 1900-1930. Store villaer bygd i byggmesterstil med tilhørende romslige hager, er et trekk i perioden, og forteller om fremveksten av den norske middelklassen og urbaniseringen i Norge.

Fredningens formål

Sveins gate 15 er et godt bevart eksempel på en bolig for en jødisk familie. Eiendommen er et vitnesbyrd over hvordan en jødisk familie i en norsk småby, ble offer for norsk holocaust under 2. verdenskrig. Deres liv ble dramatisk endret i april 1940, og gikk fra at de var aktive medborgere i byen, til at alle, unntatt Herman, ble drept i konsentrasjonsleir.  Eiendommens verneverdier er knyttet til at dette var bolig for Larviks eneste jødiske familie og oppført av og for dem.

Epletrærne får i dag en symbolverdi utover det at de var plantet av den jødiske faren for hans barn. Trærne representerer liv som ikke fikk leve, men som allikevel lever litt videre i trærne. Hver og én hadde sitt tre, som fremdeles lever og bærer frukt.

Sveins Gate 15, inngangsparti Foto: Siv Abrahamsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Omfanget av fredningen

Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter:

 • område med de åtte epletrærne i hagen, avmerket på kartet under. Annen vegetasjon inngår ikke i fredningen
 • bygningens eksteriør og de tre stuene i 1. etasje med: planløsning, gulv (Larviksparkett), dører med håndtak på skyvedørene, peisen i biblioteket, mezuza (beholder med jødiske bønner) på dørkarmen inn til biblioteket
 • bygningens eksteriør og opprinnelig volum med unntak av de yngre tilbyggene mot nord og vest
 • Portene til Sveins gate 15 med tre porter og tre granittstolper

Fredningen etter kulturminneloven § 19 omfatter resten av eiendommen avmerket på fredningskartet.

Kart over fredning

Kartet viser omfanget av fredningen for Sveins gate 15
 • Fredningsår

  27.01.2023

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1922/23

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Boligeiendom

Pressemelding

Les pressemeldinga her