Tokke kraftverk

Tokke-utbyggingen i Telemark var landets første kraftutbygging som brukte moderne kommunikasjonsteknologi til fjernstyring og samkjøring av flere kraftverk. Utbyggingen var planlagt med totalt åtte kraftverk, med oppstart av Tokke I i 1961.

Tokke kraftverk
Tokke kraftverk Foto: Statkraft

Om kulturminnet

I 1961 sto Tokke I ferdig, og i 1964 var mesteparten klart i den store Tokke-utbyggingen, som omfattet en rekke kraftverk bygget nettopp med tanke på samkjøring.

Behovet for kraft var akutt på 1950-tallet, og det var et enstemmig storting som vedtok utbyggingen i 1956, finansiert gjennom stat, kommuner, industri og lån i Verdensbanken. Det var et nasjonalt løft og produksjonen ved Tokke-verkene kunne dekke hele Oslos behov. Tokke-utbyggingen økte strømproduksjonen i landet med 10 %.

Tokke kraftverk
Tokke kraftverk Kontrollrommet har interiør i utpreget 1960-talls modernisme. Kontrollbordet er som ved oppstart, kun styringspulten er noe utvidet. Foto: Statkraft

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare et anlegg fra tidlig 1960-tall som også illustrerer første generasjons norskprodusert databasert teknologi for fjernstyring og samkjøring av flere kraftverk.

Da Tokke I ble startet av statsminister Einar Gerhardsen, fremsto kraftstasjonen nær et teknologisk underverk innen datidens moderne kommunikasjonsteknologi. Her ble først seks, senere åtte, kraftanlegg samkjørt og kontrollert fra én driftssentral, i ett og samme rom utstyrt med norsk datateknologi.

Tokke kraftverk
Tokke kraftverk Foto: Statkraft
Tokke kraftverk
Tokke kraftverk Foto: Statkraft

Omfanget av fredningen

Fredningen omfatter kranbygning og portalbygning (1955-1961).

Gjennom en åpen betongoverbygget adkomst kommer man frem til portalbygningen med kranhuset bortenfor, samt overføringsanlegget innerst på området.

Bygningene utgjør et fint, lite kulturmiljø på nordsiden av Bandak ved Dalen under dramatiske og bratte fjell. Selve kraftverket ligger inne i en utsprengt fjellhall bak portalbygget.

Kart

 • Fredningsår

  31.08.2020

 • Region

  Vestfold og Telemark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1900 tallet, tredje kvartal

 • Enkeltminne

  Bygning: Kraftstasjon

Statkraft sine sider om

Tokke kraftverk