Nyheter

Riksantikvarens Høstmøte til verdensarvstedet Røros

Få med deg Norges arbeid med verdensarven, hva Unesco sier om kulturminner i krig og konflikt, fersk forskning på frivillighet og spennende parallelsesjoner. På konferansen møter du frivillige, forvaltning og andre som brenner for å ta vare på kulturarven.

Publisert: 30. september 2022 | Endret: 3. november 2022

Riksantikvarens Høstmøte foregår på Røros i 2022.
Vinterlig på Røros. I Sleggveien på Røros står trehusene tett i tett. Røros er et av Norges åtte verdensarvsteder. Foto: Trond A. Isaksen

Høstmøtet er en årlig todagers konferanse for alle som er interessert i kulturmiljø, kulturminner og kulturarv. I år er konferansen lagt til vakre Røros, og du får oppleve både byen, kirken, orgelkonsert og lokale spesialiteter gjennom de to dagene. Riksantikvarens Høstmøte vil gi deg både ny kunnskap, spennende foredrag, opplevelser av kulturarven og god stemning.

Høstmøtet er nå fullbooket. Konferansen blir også strømmet her på www.riksantikvaren.no

Kulturminner i krig og konflikter

Når krig og konflikt blusser opp, blir også kulturarven utsatt for ødeleggelser. I lys av krigen i Ukraina setter internasjonalt arbeid, kulturminner og krig sitt preg på årets agenda.

Unescos sjef for verdensarv, Lazare Eloundou Assomo, kommer for å fortelle om hvordan Unesco jobber med kulturminner som trues av krig, og han deltar også i en spennende panelsamtale om temaet. Du får også smakebiter fra Norges internasjonale kulturarvarbeid ved Per Egil Selvaag, som er Norges ambassadør til OECD og UNESCO, og fra Riksantikvarens eget arbeid med Haagkonvensjonen.

Frivillighetens år

Frivilligheten er i endring, og Nanna Løkka fra Telemarksforskning presenterer sine spennende funn om frivillig arbeid for kulturminner og kulturarv. Riksantikvarens nye Frivillighetsstrategi blir presentert av Espen Ophaug. Riksantikvarens tradisjonsrike Kulturmiljøpris blir også delt ut til en verdig vinner. Prisen er på 50 000 kroner og et kunstverk.

Verdensarven – menneskehetens felles kulturarv

På Røros opplever du den levende verdensarven. Visste du at området var det tredje stedet i Norge som ble skrevet inn på Unescos høythengende liste? Derfor er verdensarv tema for konferansens andre dag. Odd Sletten, Røros’ egen verdensarvkoordinator, stiller spørsmålet om vi tar godt nok vare på verdensarven i Norge, og vi retter søkelyset mot forvaltningen av verdensarven fra ulike hold.
I parallelsesjonene kan du velge fordypning i temaer som kulturminner og forurensing, brannsikring i verdifulle trehusmiljøer, satsing på håndverk og regionale rådgivingstjenester, arkeologi og kulturlag fra etter reformasjonen og tur til landskapsparken på Hjortengan.

Se hele programmet.

Slik reiser du til Røros for Riksantikvarens Høstmøte

Det enkleste og mest miljøvennlige er å ta morgentog fra Trondheim eller Oslo, og alternativt går det også flyruter til Røros. Sjekk dine reisemuligheter hos Entur.
Konferansen foregår på Røros hotell. Husk at det kan være kaldt på Røros i starten av november!

Har du spørsmål? Ta kontakt på arrangement@ra.no

Har du ikke mulighet til å komme? Konferansen blir også strømmet her på www.riksantikvaren.no