EØS-midlene

Litauen

I Litauen er 8,2 millioner euro satt av til kulturprogrammet. Målet med midlene er blant annet å øke kunnskapen i Litauen om forvaltning av kulturarv og å stimulere kulturelt entreprenørskap i lokalsamfunn.

Vilnius Utsikt over Vilnius Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren

Om programmet

Et sentralt begrep i det litauiske kulturprogrammet er kreativ stedsutvikling, som innebærer å forme et område, enten det er et nabolag, en by eller en region, rundt kunst og kultur. Det inkluderer elementer som revitalisering gjennom kulturelle aktiviteter, bruk av lokale ressurser, samarbeid på tvers av sektorer og aktiv involvering av lokalsamfunnet.

Det vil være én utlysning åpen for kulturarvsprosjekter, og målet er at minst halvparten av prosjektene som blir støttet skal ha partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

I tillegg til den åpne utlysningen, inneholder dette programmet et pre-definert prosjekt, «Fixus», basert på det slovakiske «Pro Monumenta». I dette prosjektet vil små team av håndverkere og andre eksperter på kulturarv reise rundt i mobile verksted for å inspisere kulturminner, gjøre mindre vedlikeholdsarbeid, skrive rapporter og utforme anbefalinger for eierne av disse kulturminnene om hvordan de best bør ivaretas.

Vakre strender på den kuriske landtunge
Bading i Litauen Vakre strender på den kuriske landtunge. Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren

Åpne utlysninger

Utlysning: Lokalt entreprenørskap (den mest aktuelle for kulturminnesektoren)

Utlysningen gjør tilgjengelig 4,3 millioner euro til prosjekter som fremmer lokalt entreprenørskap i regionene utenfor de største byene. I denne utlysningen er ikke samarbeidsprosjekter obligatoriske, men de prioriteres i utvelgelsen. Prosjektene kan være på mellom 200,000 euro og 1,000,000 euro. Minst to av prosjektene i utlysningen skal også fokusere på kulturarv.

Utlysningen har to steg. Først er det åpent for å levere et konseptnotat. Deretter vil de beste konseptnotatene invitert til å levere fulle prosjektsøknader.

Utlysningen har nå stengt.

Utlysning: Kunst og kultursamarbeid

Utlysningen gjør tilgjengelig 1,5 millioner euro til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt med fokus på å øke tilgangen og deltakelsen i kultur i regionene utenfor de store byene. Alle prosjekter må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Prosjektene kan være på mellom 50,000 euro og 200,000 euro.

Norsk deltakelse

I begge utlysningene er det den litauiske aktøren som er prosjektleder og som vil være den som sender inn prosjektsøknaden på vegne av partnerne. Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Litauen, men det er også åpning for å ha aktiviteter og arrangementer i Norge, Island eller Liechtenstein.

Torsdag 16. januar 2020 arrangerte Kulturrådet og Riksantikvaren partnermøte og et seminar om kreativ stedsutvikling i Vilnius.

Nå er det en åpen utlysning av midler til reisestøtte, hvor potensielle partnere i Litauen og Norge, Island eller Liechtenstein som allerede er i kontakt, kan søke midler for å møtes og utvikle en felles prosjektsøknad.

I denne databasen finner dere litauiske organisasjoner som søker en prosjektpartner, og dere kan også registrere deres egen organisasjon der.

Om det litauiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 7.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 4.300.000

Status

Prosjektmidler:
Høst 2020, stengt

Reisestøtte:
Åpen utlysning av reisestøtte

Partnermatching-seminar:
Avholdt 16. januar 2020

Se etter mulige prosjektpartnere her

Kontakt

Vegard Berggård
Seniorrådgiver

vebe@ra.no

Partnerhenvendelser

    Publisert: 1. april 2020 | Endret: 25. mai 2021