r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens kulturminnepris

Med Riksantikvarens kulturminnepris ønsker vi å hedre den viktige innsatsen som gjøres for godt kulturminnevern i lokalmiljøene.

Riksantikvar Jørn Holme overrakte prisen til eierne av Rindegården, Monica Lill Normann og Mads Rogn, under Riksantikvarens høstmøte i Bergen 1. november 2017. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Entusiaster land og strand rundt gjør en strålende innsats for å ta vare på våre kulturminner. Lokalt engasjement bidrar til å berike Norges kulturhistoriske skattekiste.

Riksantikvarens kulturminnepris deles ut til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminner
  • formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/ gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Om prisen

Prisen består av et kunstverk og diplom. I tillegg mottar vinneren kr. 25.000. Dersom vinneren er en offentlig institusjon, vil pengepremien bli gitt til en frivillig organisasjon eller eier, valgt av vinneren.

Hvem kan motta prisen?

Prisen deles ut til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for å ivareta kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Nominasjon

Vinnere utpekes av en jury på bakgrunn av nominasjonsforslag. Juryen består av Riksantikvarens avdelingsdirektører samt riksantikvaren. 

Nominasjonsfristen for 2018 er utgått.