Fagseminar

Brannsikringsseminar: ”Brannen er slukket, hva nå?”

Det er viktig å hindre brann i Norges 200 verneverdige trehusmiljøer I Risør finner vi en av Nordens best bevarte trehusbebyggelser. Bildet er tatt i 2004, og viser hvor tett bebyggelsen er i byen. Foto: Ina Borgen Snaprud, Riksantikvaren

Agder fylkeskommune og Riksantikvaren inviterer til nasjonalt brannseminar i Risør.

Meld deg på konferansen her.

Last ned program her

24. februar 2021 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Risør sentrum. Tre bygninger ble totalskadd, og 21 mennesker ble evakuert. Det var heldigvis ikke personskader eller dødsfall forbundet med denne brannen, men et verdifullt område av Risør sentrum brant ned. Bare vær og vindretning samt tidlig varsling gjorde at ikke brannen fikk større omfang.
Risørs siste storbrann var i 1861. Da forsvant 248 bygninger. Denne gangen var heldigvis omfanget mye mindre. Det er kommunen sammen med eierne av byggene som er ansvarlig for brannsikring. I Risør finner man en av Nordens best bevarte trehusbebyggelser. Dette området er på Riksantikvarens liste over tette trehusmiljø.
Agder fylkeskommune har ett av tre bygnings- og fartøyvernsenter plassert rett ovenfor branntomta. Herfra forvaltes blant annet tilskudd til brannsikring. Under seminariet vil erfaringene fra Risør belyses og vi vil også ha fokus på brannsikring i et nasjonalt perspektiv.

Målgruppen for konferansen er ansatte i fylkeskommuner, kommuner, forsikringsselskaper, brann og restverdi og andre med interesse for kulturminnevern, arkitektur og byutvikling.
Programmet for konferansen kommer i sin endelige utførelse tidlig i 2023. Vi kan friste med ett tettpakket faglig og sosialt program relatert til brannsikring og -slokking, tette trehusmiljøer, bevaringsområder, arkitektur, forsikring, kommunalt brannvern, historie, kunstneriske innslag og et frempek til nye utfordringer knyttet til fagområdet.
Arrangementet sammenfaller med Risør bys 300 år jubileumsuke og det er mulig å reservere hotellrom videre etter konferansens slutt.

Ved påmelding vil det bli sendt en faktura med deltakeravgift på 1000 kr. Hotellrom reserveres i påmeldingsskjema og betales av den enkelte ved utsjekk. På grunn av begrensede plasser i deler av programmet, er det i første omgang plass til maks. to personer fra samme arbeidssted. Her er det ”førstemann til mølla”- prinsippet som gjelder.

Fastsatt

ons 3
Kl 13:00 mai
2023
fre 5
Kl 13:00 mai
2023