Fagseminar

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturminner

Bilde av kvinne som håndterer fargerike ullmateriale ved fargeriet fabrikken

Riksantikvaren har gleden av å invitere til fagseminar i våre lokaler 13.-14. oktober 2020. Det legges også opp til ekskursjon i nærområdet.

Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner avsluttes i 2020. I den nye Stortingsmeldingen «Nye mål i miljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold»  blir de 15 prioriterte tekniske og industrielle anleggene trukket frem som besittere av viktig handverkskompetanse som må sikres og deles. Vi ønsker derfor å invitere til et avslutningsseminar som bl.a. har fokus på kompetansen som er bygget opp ved de 15 prioriterte anleggene gjennom årene.

Til fagseminaret inviteres alle anleggene i bevaringsprogrammet, fylkeskommunene, i tillegg til øvrige samarbeidspartnere og interessenter. Hensikten med fagseminaret er å styrke kompetansen innenfor feltet tekniske og industrielle kulturminner, samarbeidet mellom aktører i feltet, fylkeskommunene og Riksantikvaren.

Nærmere informasjon om tema og program samt påmelding følger etter sommeren.

Seminaret er gratis, men den enkelte må dekke reise og overnatting selv.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Send gjerne denne invitasjonen videre til andre interesserte.

Fastsatt

tir 13
Kl 08:00 oktober
2020
ons 14
Kl 16:00 oktober
2020