Fagseminar

Kurs i Digisak 18.11: Dispensasjon for arkeologiske kulturminner etter kml §8.1

Foregår i Teams. For fylkeskommunene og Sametinget.

Påmelding kurs 18.11: Dispensasjon for arkeologiske kulturminner etter kml §8.1.

Påmelding til dato: 18. november 2021 kl. 12:00 – 15:00

Fastsatt

tor 18
Kl 12:00 november
2021
tor 18
Kl 15:00 november
2021