Fagseminar

Riksantikvartimen: Det frivillige fartøyvernet

Foto Erik Småland, Riksantikvaren

Få med deg Riksantikvartimen annenhver torsdag fra kl. 9 til kl. 10. Vi vil vi ta opp aktuelle tema om kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Første Riksantikvartime er 26. november. Da skal vi få høre om Det frivillige fartøyvernet. Erik Småland som er seniorrådgiver hos Riksantikvaren, skal snakke om feltet han har skrevet doktorgrad om og forsket på: Fartøyvern, den historiske bakgrunnen, omfanget og de frivilliges motivasjoner.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe, bare klikk på lenken rett før vi starter: Delta her

Etter 26. november blir det et lite opphold før det braker løs igjen på nyåret.

  • 14. januar  Kulturminnearbeid i kommunene
  • 28. januar  Ny veileder fra miljøforvaltningen om konsekvensutredninger. Hva kan den brukes til?
  • 11. februar  Kulturarv og friluftsliv som hånd i hanske
  • 25. februar  Materialvalg i verneverdige bygg
  • 11. mars  Det vi ikke vet om marinarkeologi

Spørsmål kan rettes til Line Bårdseng line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Fastsatt

tor 26
Kl 09:00 november
2020
tor 26
Kl 10:00 november
2020