Fagseminar

Seminar om tekniske og industrielle kulturmiljøer

Riksantikvaren har gleden av å invitere til «TIK-seminar» i Oslo, oktober 2021. Temaet for seminaret er “Handverkskompetanse og kompetansemiljøer for tekniske og industrielle kulturmiljøer”.

I Stortingsmelding nr. 16 (2019 – 2020) «Nye mål i miljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold»  blir de 15 anleggene i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner trukket frem som besittere av viktig handverkskompetanse som må sikres og deles. Gjennom erfaringsutveksling fra etablerte kompetansemiljøer ønsker vi å se nærmere på hvordan kompetansen ved de 15 anleggene kan bli sikret og delt med andre relevante kompetansemiljøer og bidra i den regionale forvaltningen av tekniske og industrielle kulturmiljøer. Vi ønsker også å bidra til kompetansehevning blant håndverkere gjennom et eget program på dag 2.

Til seminaret inviteres alle anleggene i bevaringsprogrammet, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og interessenter. Hensikten med seminaret er å styrke kompetansen innenfor fagfeltet tekniske og industrielle kulturminner.

Program finner du her. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Påmeldingsfrist: 10. oktober

Påmelding:

Huk av på de alternativene du ønsker å være med på.

Fastsatt

tir 26
Kl 10:00 oktober
2021
ons 27
Kl 13:00 oktober
2021