Fagseminar

SKE-forum 2023 – Klima

Tollboden i Oslo Tollboden til venstre og stenpakkhuset til høyre. Det fredede bygget fra 1926 har blitt transformert til et moderne kontorbygg med servicefunksjoner på bakkeplan. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Riksantikvaren ønsker velkommen til SKE-forum 29. mars 2023

Riksantikvaren lanserte i 2021 en klimastrategi for hele kulturmiljøfeltet frem mot 2030. Strategien handler både om hvordan kulturmiljøforvaltningen skal bidra til å kutte klimagassutslipp, og hvordan vi skal håndtere konsekvensene av et endret klima. Vi vil ta opp begge problemstillingene på årets forum, og diskutere både muligheter og utfordringer.

Sjå sendinga LIVE på YouTube her.

Gjennom tildelingsbrev, krav og bestillinger treffer også klimaproblematikken statlig sektor. Vi vil få høre fra de statlige sektorene hvordan disse problemstillingene blir møtt og håndtert når det gjelder de statlige kulturhistoriske eiendommene.

For deltakelse på årets forum har vi bedt om en deltakeravgift på 350 kroner. Påmelding til arrangementet er derfor bindende. Innbetaling skjer via Vipps til nummer 595264. Det er viktig at betalingen merkes med «2013». På grunn av begrenset antall plasser, vil det også være mulig å følge arrangementet digitalt. Det blir en felles omvisning og middag på ombruksprosjektet Gamlebyen Loft etter SKE-forumet 29. mars.

Se hele programmet her.

Påmeldingsfristen har nå gått ut. Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss på arrangement@ra.no 

Den 30. mars er det oppstartsseminar for Nettverk for kulturmiljø og klima. Nettverket er en viktig del av oppfølgingen av klimastrategien, og ledes og koordineres av Riksantikvaren. Det er åpent for deltakelse fra forvaltingen og andre relevante aktører som jobber med problemstillinger knyttet til klima og kulturmiljø. Program for Nettverk for kulturmiljø og klima her.

 

 

Fastsatt

ons 29
Kl 09:30 mars
2023
ons 29
Kl 16:00 mars
2023