SKE-forum

Riksantikvaren inviterer til SKE-forum 11. september.

Årets forum vil bli arrangert som et webinar. Vedlagt er foreløpig program. Endelig program og påmelding vil bli sendt ut i andre halvdel av august.

Foreløpig Program SKE Forum 11.09.20

Fastsatt

fre 11
Kl 09:00 september
2020
fre 11
Kl 13:00 september
2020