SKE-forum

Riksantikvaren inviterer til SKE-forum 11. september.

Program SKE-forum 11. september 2020

Årets forum vil bli arrangert som et webinar. Invitasjon og program er sendt ut til eiere av SKE-bygninger.

 

Fastsatt

fre 11
Kl 09:00 september
2020
fre 11
Kl 13:00 september
2020