Prosjekter og satsinger

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)

Prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) har hatt som mål å synliggjøre hvordan bosettinger, næringer og ferdsel har preget landskapet. Viktige faser og hendelser i historien, historiske strukturer og ulike etniske og sosiale gruppers bruk av landskapet har satt sine spor. Fra og med 2023 inngår KULA i en felles oversikt over Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse.

Oldtidsveien
Oldtidsveien. Skjebergsletta i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. I dette landskapet har det vært bosetting i lang tid. Her finner vi Norges største konsentrasjon av helleristninger fra bronsealderen en rekke store gravfelt fra bronsealder og jernalder samt flere kirkesteder fra middelalderen. Foto: Ida Wendel, Østfold fylkeskommune

Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse er en oversikt som skal videreføre målsettingen til KULA-prosjektet. Oversikten skal være et kunnskapsgrunnlag, som skal sikre bærekraftig forvaltning av kulturmiljø i by, tettsted og landskap av nasjonal interesse. Oversikten tar i tillegg til KULA, utgangspunkt i NB!-registeret. Oversikten skal også inkludere flere kulturmiljø, som på bakgrunn av geografisk plassering, art eller størrelse har falt utenfor de etablerte registrene. Det kan blant annet være uthavner, fiskevær, industriområde, militæranlegg og kanalanlegg.

Hva er KULA?

Det er laget et informasjonsark som kan brukes til formidling – KULA kort forklart. Arket finnes på begge målformer.

Status

Registeret er ferdigstilt i Østfold (2015), Hordaland (2016), Troms (2018), Buskerud (2020), Agder (2021), Akershus (2021), Rogaland (2021) og Oppland (2023). Les om disse KULA-områdene i eget felt under.

Prosjektet skal videreføres i hele landet, og arbeidet er startet opp i nesten alle fylker. Flere av dem har kommet langt i prosessen og har presentert foreløpige forslag for aktuelle kommuner.

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 11. mai 2023