Lovverk, retningslinjer og konvensjoner

Kulturminnevern - kulturminneloven med kommentarer

Bokverket Kulturminnevern har vært et uvurderlig arbeidsverktøy for alle som arbeider med forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Den kom ut i 2001, og ble revidert for tredje gan nå i siste utgave i 2020. Boken er gratis og kan lastes ned som PDF.

Se opptak av lanseringen her

Her kan du laste ned boken som digital PDF

Har du spørsmål om boken?

Lars.Bru@ra.no

Fagdirektør
Juridisk seksjon hos Riksantikvaren

Publisert: 24. februar 2023