LES OM

Digisak

Digisak er en ny søknadsportal for behandling av tilskudds- og dispensasjonsaker innen kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren er ansvarlig for driften av løsningen.

To bygninger på Ringnes gård
Ringnes gård i Krødsherad. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Digisak er nå i bruk for søkere og saksbehandlere i syv norske fylker: Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Agder-fylkene og Byantikvaren i Oslo, samt hos Riksantikvaren. Tilskudd til vernede fartøy behandles i Digisak i alle fylker.

Høsten 2020 vil Digisak bli tilgjengelig i alle fylkeskommuner som ønsker å ta den digitale tjenesten i bruk.

I løpet av 2020 arbeider Riksantikvaren med å få på plass flere tilskuddsordninger i søknadsportalen, som blant annet:

  • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72)
  • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen (post 73)
  • tilskudd til fartøyvern og fartøyvernsentre (post 74-75)

Digisak vil også brukes til søknader om tillatelse til å gjøre endringer i fredete kulturminner (dispensasjon). Søknader leveres elektronisk i søknadsportalen Digisak, og hele saksbehandlingen gjøres der. Vedtak sendes også elektronisk i Digisak.

Her finner du Digisak

For forvaltningen:
Se nærmere informasjon om opplæring i Digisak på nettsiden til prosjektet KF2020 (Kulturminneforvaltning 2020).
www.riksantikvaren.no/kf2020

Søknadsskjema arkeologi

Under finner du søknadsskjema for søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner og byanlegg fra middelalder, som kan brukes i de fylkene der Digisak ennå ikke er i bruk.

Har du spørsmål om Digisak?

Kontakt: digisak@ra.no
Kontaktperson for Digisak hos Riksantikvaren:
Vemund Olstad, mobil: 982 02 716

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 4. august 2020