LES OM

Digisak

Digisak er en ny søknadsportal for behandling av tilskudds- og dispensasjonsaker innen kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren er ansvarlig for driften av løsningen.

To bygninger på Ringnes gård
Ringnes gård i Krødsherad. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

1. oktober 2020 åpner Digisak for søknader om tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie, og tilskudd til fartøyvern. Dette gjelder for hele landet (alle fylkene og Sametinget).

 

Her finner du Digisak

For forvaltningen:
Se nærmere informasjon om opplæring i Digisak på nettsiden til prosjektet KF2020 (Kulturminneforvaltning 2020).
www.riksantikvaren.no/kf2020

Har du spørsmål om Digisak?

Kontakt: digisak@ra.no
Kontaktperson for Digisak hos Riksantikvaren:
Vemund Olstad, mobil: 982 02 716

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 30. september 2020