Nyheter

Lys idé vokste til nasjonalt bevaringsprosjekt

– Dette prosjektet skal fremme tradisjonshåndverket, ta vare på solide gamle hus som ellers risikerer å bli ødelagt og feire alt det flotte som finnes rundt omkring i distrikts-Norge, forteller Bianca Wessel.

Publisert: 14. desember 2022 | Endret: 29. januar 2024

Lys i gamle hus: Lille Bøle i Rollag kommune.
Lille Bøle. Lys i gamle hus, her på småbruket Lille Bøle i Rollag kommune i Vestfold og Telemark. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Av: Bjarne Røsjø, frilansjournalist  |  Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Spiren til prosjektet «Lys i gamle hus» ble sådd en mørk høstdag i 2014, da Tove Elise Ihler satt på toget fra Oslo til Årnes og fikk øye på en skakk og mørk husmannsstue på toppen av en åsrygg. – Så fint om det hadde vært lys i de vinduene og flere på samme dag hvert år, tenkte hun. Tove Elise Ihler* jobbet på den tiden med bygningsvern i Akershus Bondelags Ressurssenter for eldre landbruksbygninger og møtte mange som trodde de var alene om å like gamle hus. Hun tenkte at dersom det ble lys i de gamle husene igjen, kunne det skape oppmerksomhet og samle et nettverk.  Derfor spredde hun ideen om en lysdugnad via Facebook og Instagram: «Glad i gamle hus? Den 14. desember kan du vise det!» var budskapet.

– Det ble visst tent lys i over 400 ødehus 14. desember det året. Dagen etter Lucia, det passet jo fint, forteller Ihler. Ideen fenget fort, men Tove Ihler var opptatt av brannvern og hadde gitt streng beskjed: Det skulle ikke brukes lyskilder som måtte tennes med fyrstikk!

Lille Bøle. Lys i gamle hus, Rollag kommune i Vestfold og Telemark. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Ble til nasjonalt prosjekt

Lysdugnaden vokste etter hvert til en årlig tradisjon, med Ihler som frivillig. Nå er ideen utviklet til et nasjonalt prosjekt med egen nettside, travle kontoer på Facebook og Instagram og en klar målsetning:
– Kortversjonen er at gamle hus som står og forfaller, skal bli satt i stand og tatt i bruk igjen, forteller prosjektlederen Bianca
Wessel. Hun leder prosjektet på vegne av Fortidsminneforeningen, som ble stiftet i 1844 og nå har over 50 lokallag med drøyt 8000 aktive ildsjeler som medlemmer.

Bianca Wessel og fem pilot-kommuner – Kvitsøy i Rogaland, Vinje i Vestfold og Telemark, Sør- Aurdal i Innlandet, Heim i Trøndelag og Rollag i Viken – har nettopp fullført et forprosjekt, og nå starter prosjektet for fullt.

– Målet er å se tomme hus og kulturminner som en uutnyttet ressurs og la dem få en sentral rolle i arbeidet med en bærekraftig utvikling, vekst og et levende lokalsamfunn, sier assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll. Derfor har Riksantikvaren bidratt med verdiskapingsmidler. Også kommunene, fylkeskommunene, Bergesenstiftelsen og Fortidsminneforeningen har gitt økonomisk støtte.

Lille Bøle. Lys i gamle hus, Rollag kommune i Vestfold og Telemark. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Hvorfor blir hus stående ubrukt?

Men hvorfor blir gamle hus stående tomme? Institutt for rural- og regionalforskning, Ruralis, skal jobbe med følgeforskning og grave i den problemstillingen de neste tre årene. En av de nærliggende årsakene kan være at landbruket har vært i endring, slik at bygninger som tilhørte gamle driftsformer har gått ut av bruk.
Forskerne skal også undersøke hva slags betydning prosjektet kan ha for styrkingen av kompetansen innen bygningsvernet, og hvordan prosjektet kan bidra til å gjøre bosetting mer attraktivt i distriktskommunene.

– Det skal lyse i gamle hus også 14. desember i år. Og mange år framover! understreker Bianca Wessel.

Les mer om lys i gamle hus

lysigamlehus.no

Lys i gamle hus på Facebook

@lysigamlehus på Instagram