Miljøovervåkning og overvåkingsprogrammer

Miljøovervåking av konsekvensene av klimabelastningene på fredete bygninger

Miljøovervåkingsprogrammet ser på effektene og konsekvensene av klimabelastningene for våre eldste og mest verdifulle bygninger; bygninger fra middelalderen og bygninger på verdensarvstedene Røros og Bryggen i Bergen.

Garmo stavkirke slik den står på De Sandvigske samlinger Maihaugen i dag. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren 2015
Garmo stavkirke slik den står på De Sandvigske samlinger Maihaugen i dag. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Klimaendringene kan få store konsekvenser for våre eldste bygninger. Selv om de er svært robuste og har vært utsatt for varierende klima gjennom mange hundre år, vil de forventede endringene kunne utsette dem for belastninger som de tidligere ikke har opplevd. Et varmere og våtere klima kan få store konsekvenser, men samtidig er det også mulig at nettopp disse bygningene, med så lang historie, vil takle klimaendringene.

Overvåkingen vil består av to delprosjekter/temaer:

  • Husbukkangrep på bygninger – overvåking av endring av husbukkens utbredelse
  • Bygninger og klimabelastning – overvåking av utvikling av faren for skader og utvikling av skader grunnet klimabelastning i et utvalg objekter

Mål: Overvåkingen vil gi oss kunnskap som danner grunnlaget for en bedre forvaltning av ikke bare de verdifulle middelalderbygningene, men også andre tradisjonelt bygde bygninger.

Oppstart: var i 2017, og vi har nå startet opp overvåkningen av omlag halvparten av bygningene i prosjektet.  Vi regner med at prosjektet vil gå over 35–50 år.

Utføres av: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Mycoteam

Overvåkingsområder: middelalderbygninger i ulike deler av landet og bygninger på Røros og på Bryggen i Bergen.

Publisert: 11. juni 2020 | Endret: 12. april 2021