Nyheter

Ny strategi for arbeid med kulturarv i kommunane

Riksantikvaren har utarbeidd ein strategi for arbeid med kulturarv i kommunane.

Publisert: 4. mars 2019 | Endret: 30. januar 2024

Forsiden av Kommunestratgiheftet.Bakgrunnsfoto: Marit Bendz
Ny Kommunestrategi Foto: Bakgrunnsfoto: Marit Bendz

Strategien gjer greie for korleis Riksantikvaren vil prioritere innsats og ressursar i arbeidet retta mot kommunane. Strategien inneheld òg forventningar til korleis fylkeskommunane kan arbeide med kulturminne i kommunane, og gir tilrådingar til kommunane i deira arbeid.

Strategien bygger på erfaringar og resultat frå arbeidet med KIK-satsinga (kulturminne i kommunane), som starta i 2011. Satsinga har involvert alle fylkeskommunane, ei rekke museum, hundrevis av frivillige og ikkje minst politikarar og tilsette i meir enn 350 kommunar.

Strategien er sendt i papirutgåve til alle kommunane, og kan tingast frå Riksantikvaren.

Last ned: Riksantikvarens strategi for arbeid med kulturarv i kommunen 2019-2022

Dato 04.03.2019 08:59 endret 04.03.2019 11:22