Eøs-prosjekt

Iron smelter Barbora revitalization in Jince

Prosjektet er et samarbeid mellom Jince Township (CZ), Fjellugla Kompetanse AS (NO) og Orlov Ecological Centre (CZ).

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 6. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Jern-smelteverket Barbora er det viktigste og mest komplette teknisk industrielle kulturminnet fra eldre tid med masovn-råjernsproduksjon i de bøhmiske landene, og er kanskje det best bevarte kulturminnet av sitt slag i Europa. Det er datert til 1805, og var i drift i over seksti år frem til det ble avløst av moderne metallurgi. Dette prosjektet har som mål å bevare og ivareta kulturminnet gjennom å restaurere og tilbakeføre det. I tillegg skal det tilrettelegges for utstillinger både i og utenfor bygningen.

Totalt så skal det lages fire utstillinger innendørs. Den første skjermen vil være interaktiv og vil fokusere på «Livet i jernsmelteverket Barbora» (animasjon og 3D-virkelighet). Den andre er dedikert til “nye Paganini” Josef Slavík (født i Jince). Den tredje skjermen er dedikert til Geopark Barrandien og paleontologiske funn i Jince. Den siste visningen handler om naturen i og omkring Brdy. Man skal også organisere workshops, kulturelle arrangementer og opplevelsesaktiviteter for Jince-beboere og andre besøkende.

To prosjektpartnere deltar i prosjektet: Økologisk Senter Orlov o.p.s.(CZ) og Fjellugla Competence Ltd.(Norge). Den norske partneren skal gi veiledning innen kulturturisme, lokalsamfunnsutvikling, etablering av nye arbeidsplasser og ha fokus på å utdanne ungdom.

Norsk partnerskap

Fjellugla kompetansesenter AS er en ideell organisasjon som tilbyr kurs og utdanning på alle nivåer. Kursene gjennomføres i henhold til offentlige læreplaner og gjeldende regelverk, og med godkjente instruktører som har det faglige ansvaret. Fjellugla kan skreddersy og tilpasse kurs og utdanninger etter ønsker og behov.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Jince Township

 • Nettsted

  www.jince.cz

 • Norsk partner

  Fjellugla kompetanse AS

 • Partners nettsted

  www.fjellugla.no

 • Andre partnere

  Orlov Ecological Centre (CZ)

 • Beløp

  1 498 054 Euro