Eøs-prosjekt

“LYCEUM – Free Society Lab”: Laboratorium for dialog og forståelse i Bratislava

Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia (ECAV) er del av den evangelisk-lutherske kirken som oppsto som følge av reformasjonen på 1500-tallet. ECAV selv ble opprettet i 1922 og var fra starten av svært engasjert i sosiale spørsmål i Slovakia. Blant annet protesterte kirken aktivt mot nazismen og jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Under kommunistregimet ble kirken underlagt streng kontroll av staten, og det var ikke før på begynnelsen av 1990-tallet at kirken kunne gjenoppta sin rolle som samfunnsaktør.

Publisert: 14. september 2020

Om prosjektet

ECAV holder til i Bratislavas gamleby, i et bygg som omtales som “Lyceum”. Menigheten har siden 2012 organisert aktiviteter her for interkulturell, interreligiøs og internasjonal dialog, og gjennom dette prosjektet ønsker de å fortsette og utvikle denne virksomheten.

Gjennom prosjektet “Lyceum – Free Society Lab” skal det lages et “laboratorium” for tro, kreativitet, kultur og dialog. Dette er basert på tanken om at “hvis kirken skal forstå et menneske, må den også være interessert i andre aspekter enn det spirituelle”. Prosjektet vil bl.a. innebære restaurasjon av Lyceum, inkludert av biblioteket fra 1200-tallet. Det skal også lages en fysisk og virtuell utstilling av moderniseringen av Slovakia og Lyceums/ECAVs rolle i den prosessen. Et viktig element ved prosjektet er at det skal involvere lokalbefolkningen så mye som mulig, og da spesielt minoriteter og spesielt utsatte grupper.

Kirkelig Dialogsenter skal delta i prosjektet som norsk partner og vil bidra med bl.a. kapasitetsbygging og kompetanseutvikling om interkulturell og interreligiøs dialog og arbeid med minoriteter.

Dette prosjektet har oppstart i 2020, og det vil komme mer informasjon og bilder etter hvert.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia

 • Nettsted

  www.ecav.sk

 • Norsk partner

  Kirkelig Dialogsenter

 • Partners nettsted

  kirkeligdialogsenter.no

 • Beløp

  € 1,110,842