Eøs-prosjekt

Restaurering og revitalisering av Casa Artelor

Friluftsmuseet ASTRA skal utvikle nye metoder for å formidle tradisjonshåndverk. Som del av prosjektet skal Casa Artelor (House of Arts) restaureres for å kunne brukes som et kompetansesenter for tradisjonelt håndverk.

Publisert: 7. oktober 2020 | Endret: 11. april 2023

Eldre, hvit murbygning med rødt tak og buede inngangspartier.
Casa Artelor Casa Artelor holder til i hallen til det gamle slakterlauget fra 1370. Foto: Zilesinopti.ro

Om prosjektet

The ASTRA Museum of Traditional Folk Civilization i Sibiu i Romania er et av Europas største friluftsmuseer. Museet huser over 400 bygninger som representerer ulike deler og epoker av rumensk kulturarv. Formålet med prosjektet er å utvikle nye metoder for formidling av tradisjonshåndverk i museet. Som del av prosjektet skal House of Arts (Casa Artelor) renoveres, slik at de kan tas i bruk som et opplæringssenter for tradisjonshåndverk.

Casa Artelor er først nevnt i dokumenter fra 1370 og har fungert som både kornlager, teater og del av byens slakterlaug. Et viktig mål er å gjøre Casa Artelor til et kompetansesenter for lokale håndverkere – og dermed bidra til lokal utvikling og kompetansebygging. Det vi være spesielt fokus på barn og unge fra fattige familier med kurs og opplæring i regionens kulturarv, tradisjonelt håndverk og håndarbeid. I tillegg skal det brukes til kurs i forretningsmodeller og markedsføring, og til utstillinger. I løpet av prosjektet skal en ny utstilling om tradisjonelt håndverk fra Transylvania-regionen settes opp

Norsk partnerskap

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) deltar som norsk partner. MiST er en samling av 12 museer i Trøndelag, hvorav fire av dem er arbeider med kulturarv. Blant disse er Sverreborg Folkemuseum og Rørosmuseet med et eget bygningsvernsenter som arbeider med formidling og kompetanse innen tradisjonshåndverk.

Målet med samarbeidet er å utveksle kompetanse om formidling av tradisjonshåndverk. Museene skal også samarbeide om å utvikle utdanningsopplegg for ulike grupper. I Løpet av prosjektet har ASTRA museum blant annet utviklet et opplæringsprogram for elever i den videregående skolen i Trøndelag. Prosjektet er del av den kulturelle skolesekken, og inviterer elever til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum for å lære tradisjonelle håndverk og metoder. I 2022 var rumenske håndverkere vært på besøk i Norge. Som om del av besøket hadde norske og rumenske håndverkere workshop for elever både i den videregående skolen og for elever fra 6-klasse.

MiST har også fått midler til istandsetting av Litjbuan, en 1600-talls markagård på Sverresborg Folkemuseum. Prosessen skal dokumenteres og gården skal bli en ny arena for formidling av håndverk og bygningsvern. I løpet av prosjektperioden har MiST og ASTRA knyttet seg til et kompetansenettverk på Balkan som arbeider med ‘accessibility’. Det vil si hvordan museer kan arbeide med å tilgjengeliggjøre museet og formidlingsarbeidet for alle, inkludert døve, blinde eller rullestolbrukere.

Håpet er at vi sammen kan utforske, lære og utvikle, og at fokuset på tradisjonelt håndverk i dette prosjektet vil resultere i bedre formidling til våre publikum
– Hanna Mellemsether, MiST
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  ASTRA National Museum Complex

 • Nettsted

  muzeulastra.ro

 • Utlysning

  Monuments restored and revitalized

 • Norsk partner

  Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

 • Partners nettsted

  mist.no

 • Andre partnere

  Future Capital SME (RO)

 • Beløp

  € 1,999,999

House of arts Workshop
Foto: Ann Siri Hegseth Garberg (MiST)
House of arts
Foto: Ann Siri Hegseth Garberg (MiST)
House of Arts
Foto: Ann Siri Hegseth Garberg (MiST)
Bildet viser to barn som høvler
House of arts
Foto: Ann Siri Hegseth Garberg (MiST)