Eøs-prosjekt

Ikonene fra Sebeș Valley

Transylvanias Etnografiske Museum har en samling på over 100 000 objekter, blant annet flere ikoner malt på glass fra den tradisjonelle malerskolen lokalisert i Sebeș Valley. I dette prosjektet skal Transylvanias Etnografiske Museum, i samarbeid med det tekniske universitetet i Cluj – Napoca og den norske NGOen Nordic Urban Design Association (NUDA), sette fokus på verdien av glassmaleriene ved å bruke innovative teknikker, som virtuell virkelighet (VR-teknologi).

Publisert: 3. desember 2019 | Endret: 18. april 2020

Ikon fra 1800-tallet I dette prosjektet skal glassmalte ikoner fra Sebes Valley restaureres og gjøres tilgjengelige for publikum Foto: In search of Saint George, https://insearchofsaintgeorge.com/

Om prosjektet

Ikoner er en viktig del av Romanias religiøse og kulturelle historie. I dette prosjektet vil 66 ikoner malt på glass bli restaurert og gjort tilgjengelige for publikum. Digitale teknikker skal brukes for både å dokumentere og promotere ikonene, og utstillingen vil spesielt rette seg mot et ungt publikum. Nordic Urban Design Association (NUDA) skal utarbeide et planverktøy for utstillingen som i ettertid også kan brukes for andre utstillinger.

Prosjektet har oppstart høsten 2020 og vil gå over to år. Flere bilder og mer informasjon vil komme på denne siden etter hvert som prosjektet starter opp.

Nordic Urban Design Association (NUDA) deltar også som norsk prosjektpartner i prosjektet The Church of Horea – a heritage for the future.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  RO01-15

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  Transylvanian Museum of Ethnography

 • Utlysning

  Innovative cultural exhibitions of restored objects supported

 • Norsk partner

  The Nordic Urban Assembly (NUDA AS)

 • Andre partnere

  Technical University of Cluj-Napoca

 • Beløp

  € 129,999