Eøs-prosjekt

“Pro Monumenta”: jevnlig vedlikehold av kulturarv

Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å forhindre at historiske bygninger forfaller. Med inspirasjon fra det nederlandske systemet “Monumentenwaacht” samarbeider eksperter og håndverkere med eiere av private bygg og representanter for det offentlige om tilstandsrapporter og enkle vedlikeholdsarbeider av historiske bygg.

Publisert: 20. november 2019 | Endret: 18. februar 2020

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I. Foto: Peter Kling

Om prosjektet

Som et resultat av EØS-prosjektet “Pro Monumenta” ruller nå tre ambulerende verksteder rundt på slovakiske landeveier og utfører forebyggende tiltak på historiske bygninger. I Slovakia er det etablert arbeidslag med eksperter og håndverkere som reiser rundt for å inspisere, utbedre feil, og lage planer for vedlikehold. Med nye metoder og enkle tiltak som huseiere lett kan følge opp, sikrer man at byggene tas vare på og unngår store restaureringskostnader. Prosjektet fortsetter med støtte fra EØS-midlene i perioden 2014-2021, og liknende prosjekter startes nå både i Norge (“Kirkevakta”) og i Litauen (“Fixus”).

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I: Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I.
Prosjektet Pro Monumenta II fortsetter arbeidet med å vedlikeholde kulturminner i Slovakia. Foto: The Monuments Board of the Slovak Republic
Pro Monumenta: Prosjektet Pro Monumenta II fortsetter arbeidet med å vedlikeholde kulturminner i Slovakia.
Fagfolk fra ProMonumenta et EØS-prosjekt i Slovakia. Foto: Ingrid Aas
Pro Monumenta: Fagfolk fra Pro Monumenta, et EØS-prosjekt i Slovakia.
«Pro Monumenta» tilbyr bygningseiere regelmessig sjekk og enkle tiltak på bygningen utført av fagfolk. Her er håndverker Andrej Ivan i gang med å undersøke Oslo domkirke. Foto: Anders Amlo Riksantikvaren
Domkirken i Oslo: «Pro Monumenta» tilbyr bygningseiere regelmessig sjekk og enkle tiltak på bygningen utført av fagfolk. Her er håndverker Andrej Ivan i gang med å undersøke Oslo domkirke i juni 2019.
Pro Monumenta: Håndverkerne i Pro Monumenta-bilene bruker seler for å komme seg til de mest utilgjengelige delene av bygninger og monumenter
Pro Monumenta: Inspeksjon av tak og taktekking samt vindusreparasjon.
Pro Monumenta: Tre slike ambulerende verksted ruller rundt og passer på Slovakias mange monumenter og historiske bygnigner
Deltakere fra «Pro Monumenta»-prosjektet er på besøk hos samarbeidspartnere i Oslo. Fra venstre mot høyre: Marit Halvorsen Hougsnæs (direktør KA) Hanna Geiran (riksantikvar), Denisa Frelichová (Slovakias ambassadør), Katarina Kosova (Slovakias riksantikvar), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Branislav Reznik (prosjektleder) og Ivan Fararik (bygningsinspektør). Foto: Noelle Dahl-Poppe Riksantikvaren
Pro Monumenta i Oslo: Deltakere fra «Pro Monumenta»-prosjektet er på besøk hos samarbeidspartnere i Oslo. Fra venstre mot høyre: Marit Halvorsen Hougsnæs (direktør KA) Hanna Geiran (riksantikvar), Denisa Frelichová (Slovakias ambassadør), Katarina Kosova (Slovakias riksantikvar), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Branislav Reznik (prosjektleder) og Ivan Fararik (bygningsinspektør).
 • Finansieringsperiode

  2009-2014

 • Prosjektnummer

  SK05-0003

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Monument Board of the Slovak Republic

 • Nettsted

  www.promonumenta.sk

 • Beløp

  € 913,587